Contributie

De contributie voor het seizoen 2018/2019 bedraagt:

  • t/m 10 jaar - € 75,-
  • 11 / 12 jaar - € 80,-
  • 13 / 14 jaar - € 80,-
  • 15 / 16 jaar - € 85,-
  • 17 / 18 jaar - € 95,-
  • Spelend KNVB-lid - € 115,-
  • Niet spelend KNVB-lid - € 66,-
  • Dames 30+ - € 66,-
  • Ondersteunend lid - € 46,-
  • Eenmalige adm. kosten nieuw lid - € 5,-

N.B. Als peildatum ter bepaling van de leeftijd van onze jeugdleden zal 1 januari 2018 worden gehanteerd. N.B. Voor trainers, leiders en jeugdleiders is een kortingsregeling van kracht (50% contributie). Tevens is er een kortingsregeling voor gezinnen waarvan drie of meer personen lid zijn van de S.V. (vanaf het derde gezinslid 50% korting, mits deze persoon maximaal 18 jaar is en op hetzelfde adres woont).

Let op: wie bij aanvang van de nieuwe competitie niet heeft betaald loopt het risico uitgesloten te worden van deelname aan trainingen en wedstrijden.

De contributie zal in 1 keer, 1 keer per jaar, door SV Roggel via automatische incasso geïnd worden. Dit zal eind november zijn. Hieronder kun je het machtigingsformulier downloaden dat bij aanmelding als lid ingevuld en ingeleverd dient te worden.

Stuur een ingevuld exemplaar naar loek.muijsenberg01@gmail.com.