Nieuws

Onze sportclub helpt bij werven van nieuwe pleegouders

Je hebt het misschien al gespot, de pleegzorgspandoeken op ons sporthek. Met deze landelijke actie wil Combinatie Jeugdzorg aandacht vragen voor het belang van pleegzorg en het grote tekort aan pleegouders in Zuidoost-Nederland. SV Roggel draagt pleegzorg een warm hart toe en wil helpen bij de zoektocht naar nieuwe pleegouders. Want kinderen verdienen een kansrijke, veilige toekomst en dat is helaas niet voor ieder kind vanzelfsprekend.

Doneer je sporthek
Door 220 cm van ons sporthek beschikbaar te stellen aan een pleegzorgspandoek helpt onze club bij het werven van nieuwe pleegouders. Op het spandoek staat een ‘luchtige’ sport-gerelateerde oproep met als doel jullie als supporters langs de lijn een keer te laten nadenken over het pleegouderschap.

Opgroeien in een gezin
Wij vinden het belangrijk dat kinderen waar mogelijk kunnen opgroeien in een gezin. Als dat in het eigen gezin (tijdelijk) niet mogelijk is, dan kan een pleeggezin een welkome oplossing bieden. Deze vorm van opvang blijft het dichts bij de natuurlijk gezinssituatie. Het belang van zoveel mogelijk in je eigen omgeving (school, sportclubs, hobby’s, vriendjes) opgroeien voor een kind dat niet thuis kan wonen, is groot.

Cijfers
In 2017 hebben 23.200 kinderen gebruikgemaakt van pleegzorg. In regio Zuidoost-Nederland verblijven momenteel ruim 470 kinderen in circa 450 pleeggezinnen.

Meer informatie
Meer informatie over deze actie of over pleegzorg lees je op www.supergewonemensengezocht.nl. Via deze site kun je ook een pleegzorginformatiepakket aanvragen.

 

Terug naar het overzicht