Nieuws

Sponsoravond donderdag 21 maart 2019, met onder andere Stan Valckx.

Zoals inmiddels een goede gewoonte is geworden, houden wij op donderdag 21 maart een avond voor onze sponsoren.

Eenmaal in de 3 jaar worden zij uitgenodigd voor een avond vertier en netwerken. Wij geven daarmee een blijk van waardering en hopen op een jarenlange samenwerking. In de huidige turbulente tijd, waarbij steeds meer verwacht wordt van verenigingen in onze samenleving, is het goed dat wij als S.V. Roggel samen met onze sponsoren werken aan de leefbaarheid van ons dorp Roggel.

ijdens deze avond zal er een bedrijfspresentatie gehouden worden door de Rabobank. Ook Open Club Roggel, een nieuw samenwerkingsverband binnen Roggel, geeft een korte presentatie van haar doelstellingen en plannen op de korte en lange termijn. Daarna is het woord aan niemand minder dan Stan Valckx, manager voetbalzaken van VVV.

De presentatie van deze avond is in handen van Pieter Wollaert.

Terug naar het overzicht