Nieuws

Vrijwilligersavond

Vriewilligers van SV Roggel!

Gae waerdj allemaol van herte oetgenuedigdj väör 't biewoeane vanne vriewilligersaovendj, gehiël in ’t thema van “De groeate verbouwing”. Op bouwkavel “De Mössehook”, zaoterdig 20 april.

Door de groeate opkomst van alle vriewilligers väörgoandje jaore, waerdj ouch dit jaor de vriewilligersaovendj gehaoje in ’t Paosweekend.

Kom oet die sjaftkieat en gaef uch väör 10 april op! Wae haope op ’n flink fiëstgezelsjap om ’t daak deraaf te braeke!

Gae kèntj dit doon door ’t streukse van de (reeds gekraege) oetnuediging inne bös te duuje op:

Korenbloemstraat 2

Of uch via de mail op te gaeve bie: coyheijnen@hotmail.com

Dus sjliep ugge potload, broen ug nog get onger de bouwlamp en zorg väör groeate dorst! Toet den!

De aannemers

Terug naar het overzicht