Zwart-witje

Beste lezers van het zwart-witje,

In de uitgave van het zwart-witje doen wij u verslag van alles wat leeft binnen onze vereniging. We hopen met deze uitgaven mensen te prikkelen.

Echt alles is welkom. Kruip eens zelf in de pen, zet een mop op ’n viltje of zorg voor een leuke anekdote en lever dit in bij één van de redactieleden, in de brievenbus die in de kantine hangt, of mail je bijdrage naar zwartwitje@svroggel.nl.

De redactie houdt zich wel het recht voor om anoniem ingezonden stukken niet te plaatsen. Ook als u kritiek hebt op het zwart-witje kunt u reageren via de bovenstaande kanalen. We zullen proberen om eventuele op- of aanmerkingen mee te nemen in onze volgende uitgaven.

Rest ons alle inzenders van materiaal alvast hartelijk te bedanken voor hun bijdrage. Wij wensen iedereen natuurlijk veel leesplezier.

De redactie.