• Boorebroeloft van ’t aafgeloupe jaor toet 2012

 • Zaoterdig 30 jannewari zooj eigelik de jaorlikse en altied gezellige Boorebroeloft plaatsvinje. Zoea-as mèt bienao alle activiteite die wae normaal róndj deze tied van ‘t jaor kènne belaeve, kèn ouch de Boorebroeloft jaomer genog neet doorgaon. Óm dit neet gans onopgemerktj väörbie te laote gaon wille wae uch de komendje waek mètneme nao de Boorebroelofte van de aafgeloupe jaore.

  Zoea-as gae wètj waerdj de Boorebroeloft altied georganiseerdj door S.V. Roggel in samewèrking mèt ’n buurtvereiniging. Wae kieke truuk op de Boorebroeloft van ’t aafgeloupe jaor toet 2012, zoeadet eder buurtvereiniging ‘nne kiër langs kumptj.

  Wae haope uch hie mèt toch nog ’n bietje plezeer te kènne bringe en det aojerwèts gezellige Boorebroeloftsgeveul te laote belaeve. En den haope wae uch volgendj jaor weer allemaol te zeen oppe Boorebroeloft, zoeadet wae d’r mèt z’n alle ’n geweldjig fiëst van kènne make, zoea wie ’t zich huertj!

  2012: Buurtvereiniging Triangel

  Broedspaar:

  Ton van Sil van Chris vanne Sjmaet en van An Telgers en van Nel van Sil Rutten en Ida Moors vanne Heitserhei

  en

  Paula van Paul van pliesieman Bakker en Jeanne vanne Baolders Mäöle en van Marie-José van Toean van Helmke en Scheres Nel

 • 2013: Buurtvereiniging Samen Sterk

  Broedspaar:

  Geert van Frits van Sjroje Baer en Ria van Puine Gerrit

  en

  Ans van Wiel van Mie van Kuuke Driek

 • 2014: Buurtvereiniging De Zuidhoek

  Broedspaar:

  Jos van Wim van Hoube Bertje en van To van Fluppe Tinus

  en

  Karin van Frans van de mop en van Truus van Miet van Tieske

 • 2015: Buurtvereiniging De Mortel

  Broedspaar:

  Rieko van Coen van Salimans Rie en van Angelique van Jan van Ber van Waeijen Sjengske

  en

  Kristel van Sil van Moonen Pierre van Ves van verkes Thijs en van José van Marie van Pietepost

 • 2016: Buurtvereiniging Rondj Helmus

  Broedspaar:

  Joost van den Beuken van Henny van Jan van Beuk en Elly van Giëne Rieke

  en

  Danielle Bergmans van Tjeu van Piet van Bergmans oet de Witdonk en Truus Beenders van Kampers Rie

 • 2017: Buurtvereiniging Olympia

  Broedspaar:

  Pieter van Peter Wollaert en Karin van Rijen vanne Hoeagsjans

  en

  Claire van Thieu van Lauke van de Hamaeker en van Maria van de Put oet Kessel en van Marian van Wiel van Pauwe Harrié en van To van Lei van Naadje en Triene oet de Hei

 • 2018: Buurtvereiniging Blero

  Broedspaar:

  Luc van Chris van Lei van Kerneele Klaos en Rieky van Sjra van Theums Giel

  en

  Nicole van Piet van Boeane Wieke en Nellie van Ben van Mechele Geel

 • 2019: Buurtvereiniging Mäölewaeg

  Broedspaar:

  Rens van Jac van Mie van Slaegers Mina en van Margriet van Bertha van Beiers Thei

  en

  Paula van Mart van Kuepers Kueb en Toos van Ebus Sjeng  

 • 2020: Buurtvereiniging de NAS

  Broedspaar:

  Koen van Graadje van Graad van Lute Graad en Mietje van Vossenhaof en van Hannie van Kapper van Dijk en Antje van Thoeamasse Giel

  en

  Cindy van Math van Mennen Frenske en van Ria van Jan van Hannes Vervuurt vanne Graashook