• Investeringen Sportpark

 • Zie Gemeente Leudal voor het hele artikel. Onderstaand de relevante punten voor S.V. Roggel.

  Uitbreiding kleedlokalen SV-Roggel

  De voetbalclub beschikt over 4 voetbalvelden en 6 kleedlokalen. De accommodatie is, in gebruik, druk bezet. Het bestaan en de toekomstige ontwikkeling van meisjesvoetbal zorgt voor een extra uitdaging. Door de KNVB worden amateurverenigingen dringend geadviseerd zoveel mogelijk gebruik te maken van gemengde teams en niet over te gaan naar meisjesteams. In de praktijk betekent dit dat de druk op kleedlokalen steeds hoger wordt. Momenteel wordt noodgedwongen gebruik gemaakt van 1 scheidsrechterlokaal met 1 douche voor vaak 7 à 8 meisjes. Een ongewenste situatie. SV Roggel wil daarom uitbreiden met 2 kleedlokalen. De voetbalvereniging en het college zijn overeengekomen dat iedere partij 50% van de investeringskosten bekostigd van de in totaal €146.172,-.

  Led-verlichting

  De aanwezige veld- en baanverlichting is technisch en economisch afgeschreven en voldoet niet meer aan lichtnormen die voor voetbal en tennis gelden. Vervanging van de verlichting is nodig. Kijkend naar de doelstelling van duurzaamheid is het wenselijk hierbij te kiezen voor led-verlichting. Ook op het evenemententerrein dat er ligt en nu nog onverlicht is,  is led-verlichting wenselijk. De kosten hiervoor bedragen in totaal €203.004,12.

  Henny van den Beuken, voorzitter OCR: "We zijn trots op het feit, dat we met tien verenigingen elkaar zo goed weten te vinden. Dat we zelf met initiatieven kunnen komen, maar ook samen kijken naar oplossingen. Dit kan een planningsvraag zijn of hoe we zelf een deel van de kosten kunnen bekostigen door onze handen uit de mouwen te steken." Wethouder Stan Backus: "Natuurlijk zijn er wettelijke kaders om rekening mee te houden, maar deze manier van samenwerken en met elkaar in gesprek gaan, zoals Open Club Roggel, kunnen we alleen maar omarmen."

  Uitvoering

  Of de door het college en Open Club Roggel overeengekomen investeringen ook gaan plaatsvinden is afhankelijk van de Raad. Het voorstel komt dinsdag 24 september 2019 ter besluitvorming in de raad.