• Jaarvergadering 2020

 • De jaarvergadering van 2020 stond gepland op maandag 26 Oktober. Vanwege de toen geldende corona-maatregelen is deze afgelast. Maandag 14 december hebben we kunnen vernemen dat de maatregelen nog verder worden aangescherpt t/m dinsdag 19 januari 2021. Hopelijk met het juiste effect.

  Volgens onze statuten behoren wij een algemene ledenvergadering te houden binnen een periode van 6 maanden na het sluiten van ons boekjaar op 30 juni. Dat betekent dus vóór 01 Januari 2021.

  Binnen het bestuur hebben we hierover gesproken en zijn tot het besluit gekomen dat wij een S.V. Roggel-waardige jaarvergadering willen houden die voor elk lid toegankelijk kan zijn. Als we zouden besluiten deze vergadering digitaal te laten plaatsvinden, zullen er sommige leden afhaken wat wij niet gewenst achten.

  Echter, als deze strengere maatregelen nog langer na 19 januari 2021 gaan aanhouden, zullen wij als bestuur ons standpunt moeten heroverwegen. Wij hebben de intentie om de jaarvergadering te houden in de maand maart of april. Zodra wij hierover meer kunnen berichten, horen jullie van ons.

  Blijf gezond en let een beetje op elkaar, dan moet het ons samen lukken.

  Fijne feestdagen en een gezond, gelukkig , succesvol en sportief 2021!!!

  Namens het bestuur,

  Henny van den Beuken, voorzitter