• KNVB onderscheiding Harry Kuijpers

  • Afgelopen zondag 29 mei 2022 werd “onze Harry” volledig verrast tijdens een zeer druk bezochte afsluiting van de competitie.

    Op voordracht van ons bestuur werd door Tom Goossen, ambassadeur van de KNVB, de gouden waarderingsspeld met bijbehorende oorkonde uitgereikt aan Harry voor de vele verdiensten die deze “pur sang” vrijwilliger heeft voor “zijn” SV Roggel.

    Uiteraard mocht zijn vrouw Ans hierbij niet ontbreken en ontving van zowel de KNVB als van SV Roggel een mooi boeket bloemen. De kinderen, partners en kleinkinderen en ook zijn vrienden mochten ook deelgenoot zijn van de feestvreugde.

    Tot slot beleefde een volle kantine een ware apotheose tijdens het clublied van SV Roggel, waarbij Harry op de schouders ging. Een fantastisch feest kon losbarsten.

    Harry en Ans, mede namens bestuur en leden van harte proficiat met deze terechte huldiging.