• Aan- of afmelden

  Aanmelden of afmelden van lidmaatschap kan alléén schriftelijk middels een:

  Vul het formulier in (graag willen we hierop ook vermeld zien of de ouders eventueel een taak (trainer, leider, vlagger) bij een team willen vervullen) en lever dit in bij:

  S.V. Roggel
  t.a.v. Gé Vullers
  Zwartveldsingel 36B
  6088 EW Roggel

  Let op: indien je ouder dan 10 jaar bent dien je bij het aanmelden een pasfoto bij het formulier inleveren i.v.m. het maken van een spelerspas. 

  Adreswijzigingen en dergelijke kunnen schriftelijk bij Gé Vullers of per e-mail worden door gegeven op secretaris@svroggel.nl.

 • Proeftraining - Jeugd

  Jeugdspelers kunnen, indien gewenst max. 3 proeftrainingen volgen. Vul hiervoor dit onderstaand formulier in. We nemen daarna zo snel mogelijk contact op.

 • Contributie

  De contributie voor het seizoen 2023/2024 bedraagt:

  t/m 6 jaar  €           65,-
  7 t/m 12 jaar  €           80,-
  13 t/m 18 jaar  €           95,-
  Seniorleden  €         120,-
  Niet spelende leden  €           66,-
  Ondersteunende leden  €           46,-
  Adm. Kosten nieuw lid  €             5,-

  De peildatum om de contributie van jeugdleden te bepalen is 1 januari van het jaar waarover contributie geïnd wordt.

  Voor trainers en leiders is een kortingsregeling van kracht (50% contributie). Tevens is er een kortingsregeling voor gezinnen waarvan drie of meer personen lid zijn van de S.V. (vanaf het derde gezinslid 50% korting, mits deze persoon maximaal 18 jaar is en op hetzelfde adres woont).

  Er vindt geen korting of teruggave van contributie plaats vanwege blessures.

  Als je gedurende het seizoen stopt, zorg er dan altijd voor dat het afmeldformulier ingevuld en verstuurd wordt.

  De contributie zal in 1 keer, in november, door S.V. Roggel via automatische incasso geïnd worden.