• Aan- of afmelden

  Aanmelden of afmelden van lidmaatschap kan alléén schriftelijk middels een:

  Vul het formulier in (graag willen we hierop ook vermeld zien of de ouders eventueel een taak (trainer, leider, vlagger) bij een team willen vervullen) en lever dit in bij:

  S.V. Roggel
  t.a.v. Gé Vullers
  Zwartveldsingel 36B
  6088 EW Roggel

  Let op: indien je ouder dan 10 jaar bent dien je bij het aanmelden een pasfoto bij het formulier inleveren i.v.m. het maken van een spelerspas. Indien je ouder dan 14 jaar bent dien je bij het aanmelden een kopie van je identiteitsbewijs bij het aanmeldformulier te voegen.

  Adreswijzigingen en dergelijke kunnen schriftelijk bij Gé Vullers of per e-mail worden door gegeven op secretaris@svroggel.nl.

  Jeugdspelers kunnen, indien gewenst max. 3 proeftrainingen volgen. Stuur hiervoor een e-mail met naam en geboortedatum naar jeugd@svroggel.nl. Graag willen we in deze e-mail ook vermeld zien of de ouders eventueel een taak (trainer, leider, vlagger) bij een team willen vervullen. We zullen dan bekijken bij welk team deze trainingen gevolgd kunnen worden. Binnen 2 tot 3 weken zullen we dit laten weten.

 • Contributie

  De contributie voor het seizoen 2021/2022 bedraagt:

  t/m 6 jaar  €           65,-
  7 t/m 12 jaar  €           80,-
  13 t/m 18 jaar  €           95,-
  Seniorleden  €         120,-
  Niet spelende leden  €           66,-
  Ondersteunende leden  €           46,-
  Adm. Kosten nieuw lid  €             5,-

  De peildatum om de contributie van jeugdleden te bepalen is 1 januari van het jaar waarover contributie geïnd wordt.

  Voor trainers en leiders is een kortingsregeling van kracht (50% contributie). Tevens is er een kortingsregeling voor gezinnen waarvan drie of meer personen lid zijn van de S.V. (vanaf het derde gezinslid 50% korting, mits deze persoon maximaal 18 jaar is en op hetzelfde adres woont).

  Er vindt geen korting of teruggave van contributie plaats vanwege blessures.

  Als je gedurende het seizoen stopt, zorg er dan altijd voor dat het afmeldformulier ingevuld en verstuurd wordt.

  De contributie zal in 1 keer, rond eind november, door S.V. Roggel via automatische incasso geïnd worden.