• Aan- of afmelden

  Aanmelden of afmelden van lidmaatschap kan alléén schriftelijk middels een:

  Vul het formulier in en lever dit in bij:

  S.V. Roggel
  t.a.v. Gé Vullers
  Zwartveldsingel 36B
  6088 EW Roggel

  Let op: indien je ouder dan 10 jaar bent dien je bij het aanmelden een pasfoto bij het formulier inleveren i.v.m. het maken van een spelerspas. Indien je ouder dan 14 jaar bent dien je bij het aanmelden een kopie van je identiteitsbewijs bij het aanmeldformulier te voegen.

  Adreswijzigingen en dergelijke kunnen schriftelijk bij Gé Vullers of per e-mail worden door gegeven op secretaris@svroggel.nl.

 • Contributie

  De contributie voor het seizoen 2018/2019 bedraagt:

  • t/m 10 jaar - € 75,-
  • 11 / 12 jaar - € 80,-
  • 13 / 14 jaar - € 80,-
  • 15 / 16 jaar - € 85,-
  • 17 / 18 jaar - € 95,-
  • Spelend KNVB-lid - € 115,-
  • Niet spelend KNVB-lid - € 66,-
  • Dames 30+ - € 66,-
  • Ondersteunend lid - € 46,-
  • Eenmalige adm. kosten nieuw lid - € 5,-

  N.B. Als peildatum ter bepaling van de leeftijd van onze jeugdleden zal 1 januari 2018 worden gehanteerd. N.B. Voor trainers, leiders en jeugdleiders is een kortingsregeling van kracht (50% contributie). Tevens is er een kortingsregeling voor gezinnen waarvan drie of meer personen lid zijn van de S.V. (vanaf het derde gezinslid 50% korting, mits deze persoon maximaal 18 jaar is en op hetzelfde adres woont).

  Let op: wie bij aanvang van de nieuwe competitie niet heeft betaald loopt het risico uitgesloten te worden van deelname aan trainingen en wedstrijden.

  De contributie zal in 1 keer, rond eind november, door S.V. Roggel via automatische incasso geïnd worden. Hieronder kun je het machtigingsformulier downloaden dat bij aanmelding als lid ingevuld en ingeleverd dient te worden.

  Stuur een ingevuld machtigingsformulier naar penningmeester@svroggel.nl.

 • Informatieboekje jeugd

  Voor onze (nieuwe) jeugdleden hebben we alle belangrijke informatie in een overzichtelijk boekje samengebracht. Klik hier om het boekje te openen.