• Aan- of afmelden

  Aanmelden of afmelden van lidmaatschap kan alléén schriftelijk middels een:

  Vul het formulier in (graag willen we hierop ook vermeld zien of de ouders eventueel een taak (trainer, leider, vlagger) bij een team willen vervullen) en lever dit in bij:

  S.V. Roggel
  t.a.v. Gé Vullers
  Zwartveldsingel 36B
  6088 EW Roggel

  Let op: indien je ouder dan 10 jaar bent dien je bij het aanmelden een pasfoto bij het formulier inleveren i.v.m. het maken van een spelerspas. Indien je ouder dan 14 jaar bent dien je bij het aanmelden een kopie van je identiteitsbewijs bij het aanmeldformulier te voegen.

  Adreswijzigingen en dergelijke kunnen schriftelijk bij Gé Vullers of per e-mail worden door gegeven op secretaris@svroggel.nl.

  Jeugdspelers kunnen, indien gewenst max. 3 proeftrainingen volgen. Stuur hiervoor een e-mail met naam en geboortedatum naar jeugd@svroggel.nl. Graag willen we in deze e-mail ook vermeld zien of de ouders eventueel een taak (trainer, leider, vlagger) bij een team willen vervullen. We zullen dan bekijken bij welk team deze trainingen gevolgd kunnen worden. Binnen 2 tot 3 weken zullen we dit laten weten.

 • Contributie

  De contributie voor het seizoen 2019/2020 bedraagt:

  t/m 6 jaar € 65,00
  7 t/m 10 jaar € 79,00
  11 en 12 jaar € 80,00
  13 en 14 jaar € 88,00
  15 en 16 jaar € 91,00
  17 en 18 jaar € 95,00
  Seniorleden € 115,00
  Niet spelende leden € 66,00
  Dames 30+ € 66,00
  Ondersteunende leden € 46,00
  Adm. Kosten nieuw lid € 5,00


  Bovenstaande bedragen zijn exclusief een eventuele verhoging te besluiten op de ALV van oktober 2019. 

  N.B. De peildatum voor seizoen 2019 - 2020 om de leeftijd van jeugdleden te bepalen is 1 januari 2019. N.B. Voor trainers, leiders en jeugdleiders is een kortingsregeling van kracht (50% contributie). Tevens is er een kortingsregeling voor gezinnen waarvan drie of meer personen lid zijn van de S.V. (vanaf het derde gezinslid 50% korting, mits deze persoon maximaal 18 jaar is en op hetzelfde adres woont).


  Let op: wie bij aanvang van de nieuwe competitie niet heeft betaald loopt het risico uitgesloten te worden van deelname aan trainingen en wedstrijden.

  De contributie zal in 1 keer, rond eind november, door S.V. Roggel via automatische incasso geïnd worden. Hieronder kun je het machtigingsformulier downloaden dat bij aanmelding als lid ingevuld en ingeleverd dient te worden.

  Stuur een ingevuld machtigingsformulier naar penningmeester@svroggel.nl.

 • Informatieboekje jeugd

  Voor onze (nieuwe) jeugdleden hebben we alle belangrijke informatie in een overzichtelijk boekje samengebracht. Klik hier om het boekje te openen.