• Nieuwsbrief Nr 1 - Januari 2019

 • Beste Leden, ere-leden, ouders en jeugdleden,

  Zoals jullie allemaal weten is ons Zwart/Witje in december 2017 op "zwart" gegaan. Intern hebben redactieleden in samenspraak met het bestuur meermaals overleg gepleegd "hoe nu verder". Vanaf Januari 2019 zullen wij jullie regelmatig via een nieuwsbrief informeren over alle zaken die actueel zijn en spelen binnen S.V. Roggel. Daarnaast is en blijft het van belang dat iedereen regelmatig onze website bezoekt, want daar staan alle actuele zaken en overige nuttige informatie benoemd.

  Ook zullen op het 2e TV scherm in de kantine met regelmaat aankondigingen gepubliceerd worden die ook verwijzen naar onze site. Als laatste zijn we bezig met het inrichten van de Voetbal.nl app, aangepast op S.V. Roggel, zodat we op termijn via alle moderne kanalen kunnen communiceren. Laat ons ook zeker weten als je dingen mist of anders zou willen zien, het hoeft namelijk zeker geen eenrichtingsverkeer te zijn !

  Van de bestuurstafel:

  1. AVG (privacy wet); in Mei 2018 ingegaan. Daarmee hebben wij als S.V. Roggel ook te maken. Intern zijn enkele vrijwilligers aan de slag gegaan om onze organisatie AVG-proof te maken. Binnenkort zal dit op onze site gepubliceerd gaan worden.
  2. NIX 18; is in Nederland ingevoerd voor alle gelegenheden waar alcohol verstrekt wordt, dus ook voor sportkantines. Onze barvrijwilligers zijn op de hoogte hiervan en zullen hun uiterste best doen om deze regels te handhaven. Wij, met z’n allen, kunnen hen hierbij helpen door ons te houden aan de gestelde regels. Dus voor iedereen geldt; géén alcohol verstrekken aan personen beneden de leeftijd van 18 jaar. Laten we dit gezamenlijk aanpakken.
  3. Container en opslagruimte; door enkele enthousiaste vrijwilligers is de 2e container met de bestaande omgebouwd tot een mooie en overzichtelijke opslagruimte voor alle spullen die wij nodig hebben. Het ziet er keurig uit, alles heeft een vaste plaats gekregen. Het is nu zaak om dit ook zo te houden, dus altijd alles weer terugzetten of -hangen op de plaats waar het thuis hoort.
  4. Verharde plaatsen; er is een 3e verharde plaats gerealiseerd tussen veld 3 en 4, zodat er nu voldoende plaats is om alle verplaatsbare doelen na gebruik weer keurig terug te zetten.
  5. Kantinerenovatie; Momenteel wordt er door enkele vrijwilligers hard gewerkt om onze bar en achterwand een nieuw gezicht te geven, aangepast aan de moderne tijd. Daarna zal ook, in de loop van 2019, het meubilair vervangen worden.
  6. Ledentevredenheid Enquête; wij verwachten in februari de resultaten hiervan en zullen deze dan ook publiceren.
  7. Open Club Roggel; een samenwerkingsverband van 8 Roggelse verenigingen, Sjansemaekers, KVW, Tennisclub, Roos in Bloei en Ons Genoegen, de beide schutterijen St. Petrus en St.Paulus en S.V. Roggel. Samen zijn wij een sterke en serieuze partij voor gemeente Leudal, subsidieverstrekkende organisaties en andere partijen. In oktober 2018 heeft Het Huis voor de Sport ons het officiële predikaat "Open Club Roggel" overhandigd, waarmee wij toegang krijgen tot de provinciale organisatie en gebruik kunnen maken van de kennis en ervaring van andere partijen die al langer in dit soort samenwerkingsverbanden actief zijn. Op korte termijn willen wij de volgende projecten realiseren; kleedlokalen S.V. Roggel, glasvezel voor de 3 clubgebouwen op ons sportpark, Led/veld verlichting voor S.V. Roggel, Tennisclub Wimbledonck en evenemententerrein. Daarnaast zal na carnaval gestart worden met het voorbereiden en onderzoeken naar de mogelijkheden om te komen tot de bouw van een opslagruimte voor KVW Roggel en CV De Sjansemaekers. Op de lange termijn gaan we middels dit samenwerkingsverband onderzoeken en uitwerken op welke onderdelen samenwerking in de toekomst mogelijk is, waarbij momenteel het onderwerp "Communicatie" de hoogste prioriteit heeft. Uiteindelijk met als permanent doel; meewerken binnen de kern Roggel aan de leefbaarheid van ons dorp samen met alle bewoners, ondernemers en overheid.
  8. Rabobank Club Kas Campagne; Sinds enkele jaren hanteert de Rabobank deze vorm van sponsoring voor alle verenigingen binnen onze gemeente. Iedereen die lid is van de Rabobank kan een aantal stemmen uitbrengen op verenigingen waar hij of zij aan verbonden is. Vandaar de oproep aan jullie allen, voor zover dat nog niet is gedaan; Wordt lid van de Rabobank en maak daardoor gebruik van jullie stemrecht en stem op onze club, de club van zwart en wit, S.V. Roggel. Verzamel ook stembiljetten bij familie, vrienden en bekenden die deze niet gebruiken.
  9. Besturen met Impact, een opleiding van de KNVB die door Rolf Backus en Roel Vossen gevolgd wordt. Hierbij wordt vooral veel kennis opgedaan en gedeeld met andere voetbalclubs uit onze regio. Wij wensen Rolf en Roel veel succes.
  10. Nieuwe sponsoren ; VacationCare (Hen Joosten), GJHeftrucks Heythuysen (Frank Janssen), Claessen Transport BV (Lex Claessen), Wijnhuis Heythuysen, Cranssen Installatie Techniek (balsponsor), Gezondheidscoach Leudal (Leonie Backus) en een bord van SV Roggel met de tekst "Wij kopen bij onze sponsoren, U toch ook". Verder hebben wij per 1 januari 2019 een ander bedrijf gevonden die de stickers gaat produceren voor onze reclameborden, dit is; CasaCreation (Roger van Zundert) in Roggel. Nieuwe sponsoren zijn altijd welkom, elk lid kan wel een bedrijf aandragen bij een van de leden van de sponsorcie. Wij zullen dan contact opnemen met het betreffende bedrijf en de mogelijkheden gaan bespreken.

  Een aantal bestaande rubrieken van het voormalige Zwart/Witje zullen opnieuw opgepakt gaan worden, daarover worden jullie geïnformeerd op de website en op TV in de kantine.