• Nieuwsbrief Nr 10 - April 2021

 • Van de bestuurstafel:

  Dit is de 10e uitgave van onze nieuwsbrief, met actuele zaken vanuit onze vereniging.

  Nog steeds zijn we in de greep van de coronapandemie, maar gelukkig kan er weer getraind worden door alle voetballers tot 27 jaar. Hopelijk worden de maatregelen in de maand mei verder versoepeld, zodat dan iedereen weer de wei in kan en mogelijk ook de KNVB Regio Cup van start kan gaan. Echter, zover is het nog niet en tot die tijd zullen we ons nog netjes aan alle maatregelen moeten houden.

  Binnen het bestuur worden iedere maand veel zaken met passie besproken en verder uitgewerkt. Zo gaan we de komende maanden van start met het treffen van maatregelen in het kader van een nieuwe wet waarmee iedere vereniging in Nederland te maken krijgt en die ingaat per 01-07-2021, de WBTR (wet bestuur en toezicht rechtspersonen). Een wet die met name is gericht op het juist handelen van bestuursleden op het gebied van integriteit, belangenverstrengeling en aansprakelijkheid. Als deze zaken zijn vastgelegd en geaccordeerd door het bestuur, zullen ook de statuten moeten worden aangepast.

  Zodra deze wijzigingen hierin zijn aangepast, worden deze conceptstatuten voorgelegd aan de KNVB ter goedkeuring en daarna aan onze ledenvergadering.

  Daarna zal de weg naar de notaris gemaakt moeten worden. Al met al een klus die niet alledaags is en voor vrijwilligers van verenigingen niet het allerleukste om te doen. Daarnaast is het ook een kostenpost die elke vereniging voor z’n kiezen krijgt, groot of klein.

  Mocht er iemand binnen onze club zijn die vanuit zijn of haar vakgebied kennis van zaken heeft omtrent deze nieuwe wet, dan stellen wij het zeer op prijs als deze persoon zijn of haar kennis hiervoor wil inzetten. Graag dan een belletje of mailtje naar Henny van den Beuken 06-12359691 of voorzitter@svroggel.nl.

  Communicatie

  Binnen de SV gebruiken we veel communicatiemiddelen die onderling weinig samenhang vertonen. Zo zijn er diverse Facebook en Instagram pagina’s, hebben we een website, een TV in de kantine waarop informatie getoond wordt, Sportlink en voetbal.nl en uiteraard e-mail en whatsapp in diverse vormen.

  Afgelopen week is een groep gestart om hier structuur in aan te gaan brengen. Er wordt gestart met samenvoegen van kanalen die meer dan 1 keer in gebruik zijn, waarna per communicatie het voorkeur middel bepaald wordt. Doel is om informatie efficiënter bij alle leden te krijgen en daarnaast ook andere groepen eenvoudig en snel te kunnen bereiken, bijvoorbeeld om te informeren over activiteiten of interessante ontwikkelingen.

  Vanaf nu kan iedereen een verzoek sturen om bepaalde informatie te communiceren. Dit kan door een e-mail te sturen naar communicatie@svroggel.nl. De werkgroep (Bent op het Veld, Roel Vossen en Rolf Backus) zal dan zorgen dat deze via de juiste kanalen gecommuniceerd wordt. Om berichten snel te kunnen publiceren is het noodzakelijk dat de tekst en eventuele foto’s in een Word-document ingeleverd wordt.

  Voetbalzaken - Jeugd

  Er wordt langzaam maar zeker steeds meer gesproken over opstarten van het Nederlandse amateurvoetbal. Ondanks dat er nog veel onduidelijk is, betekent dit wel dat we als jeugd-commissie met diverse scenario’s rekening moeten houden. Deze variëren van spelen van de KNVB Regio-cup in mei en juni tot blijven trainen en pas in augustus / september weer wedstrijden spelen. Naast de competitie en de voorbereiding op het nieuwe seizoen hebben we normaal in deze periode ook een aantal leuke activiteiten op de planning staan, zoals de afsluitende jeugd-dag, het traditionele SPAR-kamp en in mindere mate het ZON / Mini weekend.

  Regio Cup

  De indeling voor de Regio Cup is door de KNVB al gemaakt. Dit zijn vriendschappelijke wedstrijden, waarbij het streven was om deze op “fietsafstand” te organiseren. Dit is volgens ons niet helemaal uit de verf gekomen. Diverse teams zijn ingedeeld bij tegenstanders waarvan wij denken dat fietsen geen reële optie is. Dit betekent dat er, als deze wedstrijden gespeeld gaan worden, toch een beroep gedaan zal worden op chauffeurs. Hoe we dat gaan invullen zullen we pas bekijken als het zover is. Omdat de poule-indeling al bekend is, kan de eerste wedstrijd op korte termijn gepland worden. We zijn hier echter afhankelijk van de overheid en de KNVB, maar zullen zo snel mogelijk communiceren zodra het programma bekend gemaakt wordt.

  Activiteiten

  We hebben helaas moeten besluiten dat we ook dit jaar GEEN SPAR-kamp zullen organiseren. Dit is voor ons echt ongekend en nog nooit voorgekomen dat we 2 jaar achter elkaar geen kamp hebben. Wel willen we proberen een alternatief programma samen te stellen in het weekend van 12 en 13 juni. Afhankelijk van de dan geldende maatregelen willen we activiteiten organiseren voor diverse leeftijden. De afsluitende jeugd-dag zullen we hiermee combineren en gaat dus ook als losse activiteit niet door. Om vast een tipje van de sluier op te lichten denken we aan een spellen-dag op zaterdag (voor de leeftijdsgroepen die normaal aan het SPAR-kamp deelnemen). Op zondag hebben we, met potlood, het EK-Festival gepland, waarbij we leden maar ook niet leden in de leeftijd van 5 – 15 jaar voetbalspellen willen bieden. Als laatste, en die is helemaal onder voorbehoud, is het een optie om 13 juni ’s avonds met de jeugdspelers van JO13 tot en met JO19 naar de EK-wedstrijd van Oranje tegen Oekraïne te kijken.

  Seizoen 2021 - 2022

  Ondanks alle onzekerheid moeten we ons ook voorbereiden op het nieuwe seizoen. Dit betekent dat we de “Inventarisatie Seizoen 2021 – 2022” na de mei-vakantie starten. Rond 16 mei zullen we iedere speler, net zoals vorig jaar, een digitaal formulier laten invullen. Dit willen we dan uiterlijk 30 mei ingevuld retour hebben, zodat we een eerste indicatie van het aantal teams krijgen. Dit seizoen hebben we de definitieve teamindeling van de JO15, JO17 en JO19 bepaald op basis van selectietrainingen tijdens de voorbereiding. Volgend seizoen voegen we daar ook de JO13 bij. Dit betekent dat we geen teamindeling zullen maken voor de zomer, maar na de zomervakantie de teams gaan indelen. In de onderbouw worden de teams wel al ingedeeld in nauwe samenwerking tussen de huidige trainers / leiders en de jeugdcommissie. We streven ernaar om de teams en leeftijdsgroepen voor de start van de schoolvakantie te communiceren.

  Voetbalzaken – senioren

  Op naar een nieuw seizoen

  Afgelopen periode zijn wij gestart met de inventarisatie voor het nieuwe seizoen. Afgelopen twee seizoenen zijn zoals bekend stilgelegd wegens de Corona Pandemie. Teamgenoten hebben weinig tot geen contact met elkaar gehad. De voetbalvereniging verbindt, helaas nu even wat minder. Wij hebben daarom vanuit voetbalzaken besloten om de teams uit te nodigen voor een teambijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij de volgende punten besproken:

  Terugblik

  -          Hoe hebben jullie de afgelopen periode ervaren?

  -          Hadden jullie wat anders van SV Roggel verwacht?

  -          Hebben jullie tips of aanbevelingen voor de komende tijd?

  Hoe staat de voetbalvereniging er voor

  Ondanks dat er al lange tijd niet gevoetbald is zijn er op de achtergrond veel vrijwilligers bezig de club draaiende te houden. Zowel op voetbalgebied en accommodatie zoals de uitbreiding lokalen, maar zeker ook financieel. We zijn als vereniging trots dat we ondanks de pandemie resultaten hebben geboekt zoals uitbreiding en terras. Een prachtig resultaat van SV Roggel! Veel spelers en trainers staan klaar om weer te beginnen en de kantine incl. terras is volledig vernieuwd en startklaar voor gezellige zondagen!

  Vraag naar vrijwilligers jeugd:

  Als we de jeugd structureel naar een hoger niveau willen tillen is meer ervaring uit de praktijk nodig….. Graag maken wij meer verbinding tussen de senioren en junioren.

  Vooruitblik en inventarisatie

  We gaan uit dat jullie allemaal uitkijken naar een ‘normaal’ voetbalseizoen.

  Start voorbereidingen: augustus

  Start competitie: eind september

  We hopen met jullie allemaal de draad weer op te pakken en er een mooi en volledig seizoen van te maken!

  Wil je een team trainen of leiden??

  Ben jij of ken jij iemand die het leuk vind om met een enthousiaste groep voetballers aan het werk te gaan.

  Ons tweede elftal is op zoek naar een nieuwe trainer en leider!

  En ons dameselftal is op zoek naar een leider voor op zondag. Iets voor jou?

  Meld je dan bij de commissie voetbalzaken.

  Namens Commissie Voetbalzaken

  • Giel Houben
  • Stan Vullers
  • Bart van de Moosdijk
  • Stan van Heur
  • Thijs Geenen
  • Jeroen Bertjens

  Financiele zaken

  In de algemene ledenvergadering (ALV) is Robbert Broens benoemd als penningmeester die tezamen met Tjarco Valent de financiën van de club gaat beheren. Zoals door aftredend penningmeester Loek Muijsenberg in de ALV is toegelicht staat de vereniging er financieel sterk voor en heeft pro-actief verschillende kostenbesparingen in gang gezet sinds de uitbraak van de pandemie. Dit heeft tezamen met de (steun)maatregelen van verschillende overheidsorganisaties er toe geleid dat ondanks de dramatische sportieve omstandigheden in het seizoen 2020-2021 de vereniging er financieel goed voor staat.

  Een speciaal woord van dank van Robbert en Tjarco aan Loek die de afgelopen jaren tezamen met de rest van het bestuur een heel gedegen beleid heeft gevoerd en voor een goede overgang van de zaken heeft gezorgd. Tevens dank aan de vele trouwe sponsoren van de vereniging die ondanks de lastige omstandigheden voor velen ook in deze lastige tijden achter de vereniging zijn blijven staan.

  Activiteitencommissie

  EK-festival (zie ook bij de jeugd)

  Rond het EK in juni zal S.V. Roggel een EK-festival organiseren. Een dag vol voetbalplezier voor de jeugd van 5 tot en met 15 jaar oud. Details volgen zo snel mogelijk.

  Deze gezellige dag zal in het teken staan van het EK (met échte oranje-hesjes) en wordt georganiseerd voor jeugdleden, maar ook vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes en/of klasgenoten en ouders die graag eens kennis willen maken met S.V. Roggel zijn van harte welkom!

  Uiteraard zal de SV alle dan geldende corona-maatregelen opvolgen.

  90 jaar SV

  De aftrap in berichtgeving is gemaakt op de socials in april.

  Onderstaand bericht is te lezen geweest, komende maand wordt het vervolgd...

  Voetbal.

  Ein soms zoea simpel, soms zoea lestig spelke.

  Elf taege elf, twiea goeale, eine bal en eine man mèt 'n fluit.

  90 minute.

  1931-2021

  Zijn er vragen, suggesties, op- of aanmerkingen voor wat betreft de inhoud van deze nieuwsbrief, dan kunnen deze gericht worden aan voorzitter@svroggel.nl

  Mede namens het bestuur van S.V. Roggel,

  Henny van den Beuken, voorzitter