• Nieuwsbrief Nr 15 - Juli 2022

 • Van de bestuurstafel:

  Hierbij alweer de 15e uitgave van onze nieuwsbrief, met actuele zaken vanuit onze vereniging.

  Zoals ook te lezen staat op onze site hebben we een bewogen seizoen achter de rug, waarin van alles heeft plaatsgevonden;

  • Veel wedstrijden hebben gespeeld kunnen worden na de vervelende corona onderbreking en ook weer veel activiteiten hebben er plaatsgevonden.
  • De voorbereidingen voor de voetbalplaatjesactie van AH Heerschap in samenwerking met S.V. Roggel zijn in volle gang. Alle foto’s zijn gemaakt, logo’s van sponsoren worden verzameld etc.

  Dit alles is alléén mogelijk met de inzet van veel, héél veel vrijwilligers die samenwerken met elkaar om dit alles te realiseren.

  Daarom mag ook via dit medium uitgesproken worden naar deze vrijwilligers;

  “Unne Dieke Merci” voor alle tijd en arbeid die jullie steken in onze voetbalclub, de club van zwart en wit.

  Laten we dit met elkaar vasthouden en ook doorgeven aan de volgende generaties.

  Dan kan onze club blijven floreren op weg naar haar 100-jarig bestaan en voor velen een 2e thuis zijn.

  Voor nu wens ik jullie allen, mede namens het bestuur, een zonnige zomer en een mooie vakantie.

  Henny van den Beuken, voorzitter.

  “Allein kènse ’n bietje, same kènne wae hiël väöl”

  Voetbalzaken - Jeugd

  Deze laatste nieuwsbrief van seizoen 2021 – 2022 is tevens de eerste van seizoen 2022 – 2023. Sinds de laatste nieuwsbrief, eind april, is de jeugdcommissie druk bezig geweest met de afronding van het lopende seizoen, maar vooral ook weer de voorbereiding van het nieuwe seizoen.

  Met een geslaagde afsluitende jeugddag voor de jongste spelers, een super SPAR-kamp voor de middenbouw en daarna voor onze oudste spelers een mooi mini-toernooi kunnen we terugkijken op een mooie einde. Gelukkig hebben we de competities op 1 na volledig uitgespeeld. Bij de JO19 was dat helaas niet mogelijk, vanwege het grote aantal blessures bij de oudste teams.

  Als deze nieuwsbrief verstuurd wordt, is de teamindeling voor het nieuwe seizoen bekend. De planning van trainingen en wedstrijden is samen met de teamindeling op de website gepubliceerd (https://www.svroggel.nl/teamindelingen-jeugd-seizoen-2022-2023). Bij de teamindeling hebben we de ervaringen van afgelopen seizoen een belangrijke rol laten spelen. We zijn in augustus 2021 met relatief kleine teams in de bovenbouw gestart. Toen we vervolgens bij een aantal teams te maken kregen met veel langdurige blessures moesten we iedere week een flinke puzzel leggen, omdat we ook nog merkten dat er regelmatig spelers van onszelf, maar ook van tegenstanders, niet konden spelen vanwege een coronabesmetting. Vanwege deze ervaring en een ongunstige leeftijdsopbouw van de bovenbouw, hebben we besloten om voor het nieuwe seizoen 1 team minder in te schrijven. Concreet betekent dit dat we in 2022 – 2023 1 JO19 en 1 JO17 team hebben.

  Aan het begin van vorig seizoen hebben we voor het eerst een compleet meidenteam (MO17) ingeschreven, gevolgd door een 2e team (MO13, 8 tegen 8) in de winterstop. We merken dat vooral de vorming van het MO13 team ervoor gezorgd heeft dat de afgelopen maanden een aantal nieuwe meiden gestart is en we komend seizoen met dit team aan de reguliere 11 tegen 11 competitie kunnen deelnemen. Omdat de KNVB besloten heeft om geen MO19 competitie aan te bieden, maar wel MO20, kunnen we het MO17 nog in de jeugd laten voetballen, maar de KNVB beschouwt de MO20 wel als senioren, waarbij net zoals bij de heren een minimale leeftijd geldt.

  Uiteraard zijn we ook bezig met de invulling van alle taken, zowel op het veld als in de ondersteuning. Bij de inventarisatie voor het nieuwe seizoen hebben we alle ouders gevraagd welke taken ze zouden willen invullen. Hier hebben veel ouders (heel erg bedankt hiervoor) aangegeven dat ze willen helpen, echter ook bij de ouders van 80 (van de 174) spelers was er geen animo om een taak uit te voeren. Overigens zijn shirtjes wassen en rijden verplichte taken, die niet gezien worden als extra hulp. In het bestuur zijn we al een tijdje aan het nadenken hoe we de invulling van vrijwilligerstaken anders vorm kunnen geven, zodat onze jaarlijkse “bedelronde” niet meer nodig is omdat iedereen een steentje bijdraagt.

  Voor nu wensen we jullie allemaal een mooie zomer en hopen jullie allemaal vanaf 29 augustus, als de trainingen voor het nieuwe seizoen starten, weer te zien!

  Voetbalzaken - Senioren

  Het seizoen 2021-2022 is ten einde. Met uiteindelijke handhaving van het eerste elftal alsmede in de overige senioren teams goede prestaties. De kerst op de taart was dit jaar het veteranen elftal met een prachtig behaalt kampioenschap. Alle senioren teams, trainers, leiding, en overige vrijwilligers, dank voor jullie inzet!

  De laatste periode titel intern is gewonnen door het veteranen team en daarmee is de interne periode titel competitie tot een eind gekomen. Op de seizoen afsluiting zijn de prijzen uitgereikt aan alle winnende teams. Volgend seizoen zal opnieuw het periodekampioenschap worden gespeeld tussen alle teams.

  Na de seizoenevaluaties heeft de commissie voetbal zaken na overleg met de leiding eind juni de nieuwe teamindelingen gepresenteerd. We starten de competitie met 5 seniorenelftallen , 1 veteranenelftal en 1 dames elftal. Helaas zijn er dit jaar ook weer enkele leden gestopt en weinig nieuwe aanmeldingen, waardoor de bezetting voor alle teams steeds krapper wordt. 

  Met de huidige bezetting per team hopen wij dat ieder team een goede competitie start kan maken. Wij vragen echter op jullie medewerking en inzet om een team uit te helpen indien deze door blessures of andere problemen een mindere bezetting zal hebben komend seizoen. Het oefen en bekerprogramma wordt binnenkort op de site gepubliceerd. Wij wensen alle spelers, trainers, leiders en specifiek Roel Heijnen veel succes komend seizoen.

  Tijdens de seizoen evaluatie is uitvoerig stil gestaan bij het steeds nijpender tekort aan vrijwilligers binnen de SV. Met name bij de jeugdelftallen op zaterdag is hulp gewenst. Gelukkig hebben alle seniorenteams tijdens de evaluatie hun bereidheid getoond om als team vrijwilligerstaken voor het komende seizoen te vervullen. In de zomermaanden zal hiervoor een concreet plan / planning worden uitgewerkt en voor aanvang van de competitie aan alle teams worden gecommuniceerd. Nadere info hieromtrent volgt nog.

  De zomer is al begonnen, een fijne tijd waarin iedereen samen met familie of vrienden plannen maakt om erop uit te gaan, vakanties te boeken, te relaxen, of festivals en ander vertier op te zoeken. De commissie voetbalzaken wenst allen een goede zomervakantie, geniet ervan!

  We hopen met jullie allemaal na de zomer de draad weer op te pakken en er een mooi en volledig seizoen van te maken!

  Start trainingen:

  • Selectie: 7 augustus
  • Dames: 16 augustus
  • Lagere teams: 19 augustus

  We zeen os biej de SV!

  Sponsorzaken

  Zoals jullie weten, gaat op maandag 12 september de voetbalplaatjesactie van AH Heerschap van start.

  Zaterdag 10 september voorafgaande zullen aan alle leden van de SV de verzamelalbums worden uitgereikt zodat iedereen aan de slag kan gaan om alle voetbalplaatjes van onze leden te verzamelen. De actie duurt tot zondag 6 november en er zal ook nog een ruilbeurs georganiseerd worden. Al met al een mooie gelegenheid om elkaar binnen onze club nog beter te leren kennen. Wij wensen jullie hierbij veel plezier.

  Ook worden in de zomermaanden weer sponsoren benaderd om een (jeugd)team te voorzien van nieuwe shirts, daar waar nodig. Een voetbalclub blijft in beweging ook als er niet wordt gevoetbald en ook daarbij zijn altijd vrijwilligers nodig om al deze werkzaamheden te verrichten.

  Activiteiten

  Wij blikken terug op een mooie afsluiting van het (activiteiten)seizoen 2021-2022.

  Op 29 mei vond de jaarlijkse seizoensafsluiting plaats in onze kantine bij de laatste thuiswedstrijd van Roggel 1. Het werd een prachtig feest in een bomvolle kantine. Mede door het kampioenschap van de veteranen en de handhaving van Roggel 1. Op 11 juni de afsluitende jeugddag op de Mössehook. Wederom met veel deelnemende jeugdleden die daarbij ook vriendjes en vriendinnetjes meenamen om kennis te maken met het voetbal. Een geslaagde dag die het weekend daarna, 17,18 en 19 juni, werd opgevolgd door een zonnig SPAR-kamp. Als laatste het ZON/Mini weekend op 25 en 26 juni. Het minitoernooi had een volle bezetting met 12 speelvelden en meer dan 60 deelnemende teams, een opkomst waar we met trots op terugkijken. De ZON-tocht ontliep zondag gelukkig de regen. 18 groepen fietsten mee en mochten in het thema stripfiguren prominenten raden, vragen beantwoorden en spellen spelen. Al met al ook twee geslaagde dagen.

  Maar natuurlijk is het nog niet helemaal klaar, want we hebben nog een jubileum feestweekend in te halen! De voorbereidingen zijn in volle gang en bij deze mogen wij alvast de artiesten bekendmaken welke vrijdag- en zaterdagavond zullen optreden in La Rochelle.

  Vrijdag 14 oktober: Fever of Life

  Zaterdag 15 oktober: Promilaasj

  Om 20.00u zullen de deuren van La Rochelle openen.

  Binnenkort zullen wij allereerst alle leden verder informeren m.b.t. kaarten voor deze avonden.

  Op zondag 16 oktober organiseren we een mooie spellen dag voor de jeugd t/m 15 jaar.

  Ook hierover volgt binnenkort verdere info.

  Afsluitend zal aan het begin van het nieuwe seizoen zoals gebruikelijk ook de activiteitenkalender voor 2022-2023 bekend worden gemaakt.

  Financiële zaken

  Met de afsluiting van het sportieve seizoen 2021-2022 sluit de SV ook haar financiële jaar af, waardoor het alles behalve zomertijd is voor de financiële afdeling. Ondanks het feit dat Covid-19 nog steeds een belangrijke rol speelde tijdens het seizoen heeft de vereniging financieel op basis van voorlopige cijfers een goed jaar gedraaid, waarbij het toelaten van evenementen (zon-mini) en het grotere terras duidelijk een bijdrage hebben geleverd aan de resultaten.

  Echter zijn het geen tijden om rustig achterover te zitten en wordt de SV ook geconfronteerd met hogere inkoopprijzen voor de horeca, energielasten, en algemene kosten. Gezien de reserves en ondanks deze uitdagingen hopen we dat we voor 2022-2023 een goed budget kunnen presenteren met geen/beperkte contributieverhogingen om zo de sport in deze tijden toegankelijk te houden voor al onze (potentiële) leden.

  Zijn er vragen, suggesties, op- of aanmerkingen voor wat betreft de inhoud van deze nieuwsbrief, dan kunnen deze gericht worden aan voorzitter@svroggel.nl

  Mede namens het bestuur van S.V. Roggel,

  Henny van den Beuken, voorzitter