• Nieuwsbrief Nr 3 - Juli 2019

 • Van de bestuurstafel

  Voetbalzaken:

  Jeugd:

  Na de laatste wedstrijd voor de jeugd, op 1 juni, is de jeugd-commissie nog tot begin juli bezig geweest met afsluitende activiteiten en de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Op de afsluitende jeugddag liet het weer ons een beetje in de steek. Er was heel veel wind en aan het einde van de dag waren we net klaar met de huldigingen toen het enorm hard begon te regenen. De week erna was het SPAR-kamp. Dit was wederom een zeer geslaagde activiteit. De "team-indeling" tijdens het kamp heeft her en der wat reacties opgeleverd. Dit was bijna hetzelfde als bij een gewone teamdeling, die we de maandagavond na het kamp bekend gemaakt hebben. Maar zoals altijd, we kunnen (en willen ) niet met alle wensen, afhankelijkheden en gevoeligheden rekening houden. Momenteel zijn we de laatste vacatures aan het invullen en zijn we bezig met de opstart van het nieuwe seizoen (https://www.svroggel.nl/planning-jeugd-najaarsreeks-2019/). We starten het seizoen met 13 teams op 31 augustus met de 1e bekerronde.

  Senioren:

  Ook het nieuwe seizoen doen we met 5 senioren, 1 veteranen en 1 dames team mee aan de competitie. Alle senioren teams zitten weer ruim in de spelers, de dames kunnen nog wel enkele speelsters gebruiken. Ook zijn we er weer in geslaagd voor alle teams leiders en coaches te vinden. De selectie zal de training starten op zondag 11 augustus. Voor de competitie indeling, teamindeling en training/oefenprogramma kijk op https://www.svroggel.nl/voorbereidingsprogramma-senioren/.

  Kijk regelmatig op de site voor aanvullingen of wijzigingen.

  Kantinerenovatie:

  Inmiddels is onze bar en achterwand door enkele vrijwilligers omgetoverd tot een moderne look en de verlichting omgezet naar LED. Momenteel wordt er gewerkt aan de vervanging van het meubilair.

  Accommodatie:

  De dugouts op veld 2 en 4 zijn verwijderd en worden vervangen door mooie nieuwe en grotere exemplaren, die voor de start van de competitie worden geplaatst. Verder wordt er tijdens de zomerstop ook gewerkt aan de renovatie van ons scorebord.

  Wat betreft onze grote wens; het uitbreiden van de kleedlokalen, kan gezegd worden dat de bouwvergunning is aangevraagd en dat in augustus en september een besluit genomen gaat worden door de politiek. Zodra er meer bekend is zullen wij jullie allen hierover informeren. Tijdens onze jaarvergadering op maandag 28 oktober zal hier zeker meer over bekend zijn.

  Het bestuur doet een dringende oproep aan alle leden om mee te helpen daar waar nodig om de diverse projecten tot uitvoer te brengen. Alleen dan is het mogelijk om onze accommodatie in stand te houden en onze club te laten floreren.

  "Allein kènse ’n bietje, same kènne wae hiël väöl"

  Glasvezel buitenaf:

  Zal waarschijnlijk worden aangesloten in het najaar, zodat wij dan kunnen beschikken over snel internet.

  Open Club Roggel:

  Wat betreft Open Club Roggel, kunnen we jullie mededelen dat inmiddels een 2-tal verenigingen zijn toegetreden tot ons samenwerkingsverband, te weten; Harmonie Amicitia en Jeugdjansemaekers. Daarnaast zal de BSO (‘t Kroekestöpke) in de maand Juli op enkele dagen gaan "proefdraaien" op ons sportpark (voetbal en tennis) om te bezien of er in de toekomst wellicht sprake kan zijn van een vorm van samenwerking. Ook wordt er gewerkt aan het ontwerpen van een eigen logo, een website en een juridische vorm voor OCR, bijvoorbeeld een stichting of een coöperatie.

  Rabobank Club Kas Campagne:

  Sinds enkele jaren hanteert de Rabobank deze vorm van sponsoring voor alle verenigingen binnen onze gemeente. Iedereen die lid is van de Rabobank kan een aantal stemmen uitbrengen op verenigingen waar hij of zij aan verbonden is. Vandaar de oproep aan jullie allen, voor zover dat nog niet is gedaan; Wordt lid van de Rabobank en maak daardoor gebruik van jullie stemrecht en stem op onze club, de club van zwart en wit, SV Roggel. Verzamel ook stembiljetten bij familie, vrienden en bekenden die deze niet gebruiken. Het uitbrengen van de stemmen door leden van de Rabobank is verschoven naar het najaar. Kijk ook eens op onze site (https://www.svroggel.nl/rabobank-clubkas/), hier staat nog meer informatie.

  Nieuwe sponsoren:

  Wij kunnen jullie melden dat onlangs een nieuwe bordsponsor is binnengehaald, namelijk; Ron Boumans Timmerwerken gevestigd op de Vrijkenstraat in Roggel.

  Daarnaast is het nu reeds goed te melden dat in september een nieuwe actie van start gaat bij alle Jumbo vestigingen van de Heerschap Groep. Daarbij kan men punten sparen die weer een tegoed opleveren voor allerlei mooie clubartikelen van SV Roggel. Binnenkort meer hierover op onze site.

  Jubilarissen 2019:

  Ook dit jaar weer een groot aantal jubilarissen, waarbij de 25-jarigen de overhand hebben. Binnen het bestuur vindt momenteel overleg plaats over een andere wijze van huldigen voor met name de 25-jarige jubilarissen. In de nieuwsbrief van oktober zal hier meer duidelijkheid over gegeven worden alsmede tijdens de jaarvergadering.

  Heerschap Mini-toernooi / Zon-tocht: 

  Zaterdag 22 juni en zondag 23 juni stond in het teken van ons jaarlijks mini-toernooi en de Zon-tocht. Voor de eerste keer het toernooi op zaterdag en de zontocht op zondag. Wij mogen constateren dat dit experiment voor de volle 100 % is geslaagd en voor de komende jaren zeker een vervolg krijgt, met dank aan de organisatie.

  Nieuwe website:

  Inmiddels is deze alweer een aantal maanden operationeel. Kijk regelmatig op deze site voor het laatste actuele nieuws. We gaan de komende maanden steeds meer nieuwe functies in gebruik nemen, waardoor we steeds efficiënter kunnen werken. Denk bijvoorbeeld aan het digitaal plannen van de kleedlokaal- en veldindeling, maar ook aan de planning van de trainingen of een bepaalde vrijwilligers activiteit. Tevens zijn we nog bezig om het foto archief op de site opnieuw op te zetten. Heb je nog ergens foto’s liggen die de moeite waard zijn om via de site te delen, stuur deze dan naar website@svroggel.nl.

  Zwart/witje:

  Sommige items uit ons oude vertrouwde zwart/witje komen (digitaal) terug, zoals: ff doorkoppe, show je sjaal, det zitj bie ós inne femilie. Heb je foto’s met de S.V Roggel sjaal bij een stadion of met een bepaalde speler, stuur deze dan naar zwartwitje@svroggel.nl, zodat we die ook op de site kunnen laten zien.

  Jaarvergadering:

  Een oproep aan alle leden van S.V. Roggel om deze vergadering te bezoeken op maandag 28 Oktober. Tijdens deze vergadering wordt je op de hoogte gebracht van en kun je je mening geven over diverse onderwerpen die onze club aangaan, zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen betreffende de bouw van de nieuwe kleedlokalen. Verder wordt dan ook weer informatie verschaft over de verdere ontwikkelingen van Open Club Roggel (OCR). Jouw mening is van groot belang, dus kom naar de jaarvergadering!

  Zijn er vragen, suggesties, op- of aanmerkingen voor wat betreft de inhoud van deze nieuwsbrief, dan kunnen deze gericht worden aan voorzitter@svroggel.nl

  Mede namens het bestuur van SV Roggel,

  Henny van den Beuken, voorzitter