• Nieuwsbrief Nr 4 - Oktober 2019

 • Van de bestuurstafel:

  Jeugd:

  Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld zijn we het seizoen gestart met 13 teams. In de eerste weken van het seizoen zijn nog een aantal (5) spelers gestopt. Gelukkig zijn er ook nog 8 nieuwe spelers, met name bij de JO07 en JO09, gestart. Dit heeft ertoe geleid dat we besloten hebben om nog een extra JO09 team te maken en deze aan de competitie te laten deelnemen. Op dit moment hebben we 4 spelers meer dan vorig seizoen in oktober. Dit is super, echter brengt dit ook een aantal organisatorische uitdagingen met zich mee.

  Iedere week is het weer een flinke klus om velden, lokalen en scheidsrechters gepland te krijgen. We hopen door de realisatie van de 2 extra kleedlokalen wat ruimte te krijgen, zodat we de indelingen voor trainingen en wedstrijden eenvoudiger kunnen maken, maar vooral alle spelers een volwaardige kleedruimte te geven.

  Vrijwilligers:

  De druk op een kleine groep vrijwilligers wordt steeds groter. Helaas zien we bij de jeugd, ondanks herhaaldelijke verzoeken, dat vacatures niet meer ingevuld kunnen worden. Dit zorgt ervoor dat die kleine groep steeds meer taken op zich neemt en gaten moet dichtlopen. Het mag duidelijk zijn dat dit een situatie is die niet gewenst is. We willen alle spelers iedere week lekker laten voetballen. Een ledenstop, zoals die dan bij andere verenigingen ingesteld wordt, is voor ons (nog steeds) geen optie…….

  Daarom blijven we steeds herhalen dat we op allerlei vlakken hulp kunnen gebruiken.  

  Om iedere week 14 teams met bijna 190 jeugdspelers te laten trainen en wedstrijden spelen, is het niet alleen nodig om over voetbal vaardigheden te beschikken. Voor de meeste taken is enthousiasme al voldoende. Denk hierbij aan training- en wedstrijdplanning, indeling scheidsrechters, aanspreekpunt voor tegenstanders op zaterdag, maar ook als leider van een onderbouw (JO07 / JO09) team is het niet nodig om heel veel voetbalkennis te hebben. Dus, mocht je een paar uurtjes tijd hebben………Investeer die aub in de voetbalclub. Voor inhoudelijke vragen over bepaalde taken, kan er contact gezocht worden met 1 van de leden van de jeugd-cie. 

  Senioren:

  De resultaten na 6 competitierondes zijn wisselend . Ons 1 e elftal heeft een matige start van de competitie daar staat tegenover dat ons 2e elftal een goede start heeft gekend.  Binnenkort zullen er weer gesprekken volgen met de spelersraden  en trainers van de selectie en hopen we voor kerstmis weer duidelijkheid te hebben betreffende het technische kader voor het seizoen 2020-2021.

  Kantinerenovatie:

  Het bestuur heeft goedkeuring verleend aan de offerte die voorgelegd werd door de kantinecie voor wat betreft het nieuwe meubilair. In december zal dit geleverd gaan worden en tijdens de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 3 januari kunnen we met z’n allen bekijken hoe een en ander eruit ziet.

  Het oude meubilair wordt, middels inschrijving, te koop aangeboden aan de leden van SV Roggel. Zodra hier meer over bekend is, zal dit op onze site gezet worden.

  Accommodatie:

  Inmiddels zijn de dug-outs geplaatst op veld 2 en 4 en is ook het scorebord gerenoveerd.

  Het buitenschilderwerk is afgerond en tevens hebben we het gehele gebouw in de clubkleuren van S.V. Roggel gestoken. Daarnaast is vanuit het hoofdveld en ook vanaf de Berkenlaan te zien dat ons logo is aangebracht net onder de ramen van de bestuurskamer.

  Dit alles ziet er weer mooi uit met dank aan Gemeente Leudal en zeker ook Lee Thissen schilderwerken.

  Zoals jullie op de site hebben kunnen lezen, heeft de gemeenteraad van Leudal op dinsdag 24 september unaniem onze plannen goedgekeurd. Dit betekent voor S.V. Roggel, dat we in het jaar 2020 nieuwe (LED) verlichting krijgen op de velden 2,3 en 4, waarbij veld 2 een upgrade krijgt naar wedstrijdverlichting. Helaas hebben wij ook vertraging opgelopen vanwege het stikstofbeleid van onze overheid. Maar inmiddels is de bouwvergunning verleend en kunnen we starten.

  Dus als er een beroep op jullie vakmanschap wordt gedaan, stel ons niet teleur en probeer daar waar gevraagd en mogelijk is, mee te helpen. Jullie weten wat ik altijd zeg en dit geldt zeker voor de komende maanden;

   “Allein kènse ’n bietje, same kènne wae hiël väöl”

  Glasvezel buitenaf:

  Zal waarschijnlijk worden aangesloten in december 2019, zodat wij dan kunnen beschikken over snel internet.

  Open Club Roggel:

  Onder het kopje Accommodatie staat geschreven dat de gemeenteraad goedkeuring heeft verleend, dat betekent ook dat in het jaar 2020 het evenemententerrein wordt voorzien van voldoende (LED) verlichting, zodat dit terrein ook in de avonduren gebruikt kan worden voor allerlei activiteiten, zoals handboogschieten en bootcamp. Ook de Tennisclub krijgt nieuwe (LED) verlichting voor 4 banen, waarbij tevens de 3 banen aan de Berkenlaankant worden teruggebracht naar 2 banen en geheel gerenoveerd worden naar gravelplusbanen.

  Inmiddels hebben alle aangesloten verenigingen een samenwerkingsdocument ondertekend met de intentie om ook in de toekomst op een breed vlak met elkaar te blijven samenwerken met als rode draad “het bevorderen en in stand houden van de Leefbaarheid in Roggel”.

  Daarmee is tevens gezegd dat de samenwerking niet beperkt blijft tot ons sportpark maar veel verder gaat. Alle initiatieven zijn bespreekbaar.

  Open Club Roggel (OCR) heeft ook een logo en binnenkort een website. Een werkgroep van een 3 tal jeugdigen is hiermee aan de slag gegaan samen met Roger van Zundert van CasaCreation.

  Een andere werkgroep houdt zich bezig met het zoeken naar en uitwerken van de juiste organisatievorm voor OCR.

  KVW en (jeugd) Sjansemaekers zijn met elkaar in overleg voor wat betreft de realisatie van een opslagloods voor hun materialen mogelijk in samenwerking met de BSO en/of een andere private partij. Zo zien jullie maar weer dat de activiteiten van SV Roggel niet beperkt blijven tot ons sportpark maar ook in samenwerking met OCR verder strekken.

  Rabobank Club Kas Campagne:

  De stemronde voor 2019 is voorbij en het resultaat is een mooi bedrag

  van € 1109,13.

  Dank voor jullie stemmen voor de clubkas van S.V. Roggel.

  Nieuwe sponsoren:

  De spaaractie bij de Jumbo vestigingen van de Heerschap Groep is gestart. Daarbij kan men punten sparen die weer een tegoed opleveren voor allerlei mooie clubartikelen van SV Roggel. Meer informatie hierover staat op onze site en hebben jullie ook per mail ontvangen. De actie duurt nog tot ongeveer medio November.

  Jubilarissen 2019:

  Ook dit jaar weer een groot aantal jubilarissen, waarbij de 25-jarigen de overhand hebben. Het bestuur heeft besloten, gezien het grote aantal jubilarissen, een wijziging aan te brengen in de manier van huldigen.

  -        Alle jubilarissen worden benoemd op onze site vanaf half december tot half Januari.

  -        Voor de 40, 50, 60, 70 jarige jubilarissen wordt een persoonlijk artikel geschreven en gepubliceerd (met toestemming) op de site.

  -        Tijdens de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 3 januari 2020 worden alle jubilarissen met eventuele partner uitgenodigd en ontvangen dan de bijbehorende speld, een bloemboeket en 10 consumptiepenningen per jubilaris.

  -        Elke jubilaris staat het volledig vrij zelf te bepalen wie hij/zij uitnodigt om hierbij aanwezig te zijn.

  Nieuwe website:

  Inmiddels is deze alweer een aantal maanden operationeel. Kijk regelmatig op deze site voor het laatste actuele nieuws. We gaan de komende maanden steeds meer nieuwe functies in gebruik nemen, waardoor we steeds efficiënter kunnen werken. Denk bijvoorbeeld aan het digitaal plannen van de kleedlokaal- en veldindeling, maar ook aan de planning van de trainingen of een bepaalde vrijwilligers activiteit. Tevens zijn we nog bezig om het foto archief op de site opnieuw op te zetten. Heb je nog ergens foto’s liggen die de moeite waard zijn om via de site te delen, stuur deze dan naar website@svroggel.nl.

  Bestuurssamenstelling vanaf 28 Oktober 2019:

  Het bestuur is wat betreft samenstelling ongewijzigd gebleven met de aantekening dat onze penningmeester Loek Muijsenberg heeft aangegeven nog 1 jaar aan te blijven, dus tot de algemene ledenvergadering van 2020.

  Vandaar dat het bestuur op zoek is naar een vervanger voor Loek, als penningmeester van S.V. Roggel. Kandidaten voor deze mooie bestuursfunctie kunnen zich melden bij een van de bestuursleden.

  Kantine-Personeel:

  We weten met z’n allen dat de inkomsten van de kantine héél belangrijk zijn voor onze club en mede daardoor de contributie laag gehouden kan worden.

  Echter een kantine en keuken draaiende houden kan alleen met hulp van veel vrijwilligers.

  Het bestuur doet een dringende oproep naar de spelers van JO19 en JO17 om af en toe een keukendienst te draaien op de zondag.

  Verder zou het mooi zijn als er ook wat meer ouders van jeugdleden zich aanmelden om in de kantine of keuken een dienst te draaien. Opgave is mogelijk Stefan Alofs of Henk van den Beucken.

  Nix 18:

  Een actueel onderwerp wat ook bij S.V. Roggel wordt gehanteerd.

  Laten we ons aan deze regels houden en daarmee de barvrijwilligers hun werk gemakkelijk maken.

  Rookbeleid:

  Ook wat betreft het rookbeleid heeft SV Roggel haar regels gesteld;

  Roken is niet toegestaan in het clubgebouw en rondom wedstrijden en trainingen door staf (dit laatste is een richtlijn van de KNVB).

  De Clubavond van Zwart en Wit:

  Staat dit jaar gepland op donderdag 28 november. Jullie zijn van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen.

  Zon/Mini 2020:

  Staat gepland op zaterdag 27 juni (minitoernooi) en zondag 28 juni (Zontocht).

  Zwart/witje:

  Sommige items uit ons oude vertrouwde zwart/witje komen (digitaal) terug, zoals: ff doorkoppe, show je sjaal, det zitj bie ós inne femilie. Heb je foto’s met de S.V. Roggel sjaal bij een stadion of met een bepaalde speler, stuur deze dan naar zwartwitje@svroggel.nl, zodat we die ook op de site kunnen laten zien.

  Zijn er vragen, suggesties, op- of aanmerkingen voor wat betreft de inhoud van deze nieuwsbrief, dan kunnen deze gericht worden aan voorzitter@svroggel.nl

  Mede namens het bestuur van S.V. Roggel,

  Henny van den Beuken, voorzitter