• Nieuwsbrief Nr 5 - Januari 2020

 • Van de bestuurstafel:

  "S.V. Roggel, een hechte voetbalvereniging, geen fitnessclub"
  Een verrassende titel misschien, maar er moet ons vanuit het bestuur iets van het hart. Steeds vaker worden wij geconfronteerd met leden of ouders van jeugdleden, die het idee achter een voetbalvereniging kwijt lijken te zijn.

  S.V. Roggel is een vereniging waarbij we samen met elkaar, voetballend verder willen komen en waarbij met name vrijwilligers het hart van onze vereniging vormen om junioren en senioren op een leuke en sportieve manier te laten voetballen. Hierbij is door het bestuur, jeugdbestuur en de diverse commissies beleid geformuleerd, waarbij ook normen en waarden, open en eerlijk communiceren horen. In dit beleid is onder andere opgenomen hoe spelers ingedeeld worden en hoe ze het beste tot hun recht komen, passend bij hun instelling, talent en kwaliteit. Uiteraard kan dit zorgen voor teleurstelling, maar ook dat hoort bij het opgroeien in een sportvereniging, teamsport en het leven in het algemeen.

  Met een steeds grotere regelmaat zijn er vervelende incidenten met mensen die door teleurstelling over prestaties en bijbehorende indeling van spelers een spervuur van mails afvuren, waarmee hardwerkende, welwillende vrijwilligers het plezier in hun werkzaamheden verliezen. Deze mensen beseffen blijkbaar niet dat deze vrijwilligers beleid uitvoeren dat voor de hele vereniging geldt en dat de club dit niet voor de hardst schreeuwende spelers of ouders wil veranderen.

  Tevens lijkt soms het idee te ontstaan dat S.V. Roggel hetzelfde is als een fitnessclub, waar je aan betaalt en waar je min of meer vrijblijvend naartoe gaat als het jezelf uitkomt en je je eigen programma volgt. 

  Uiteraard willen we zoveel mogelijk leden op een leuke manier binden aan onze vereniging, voor het voetballen van wedstrijden, het meedoen aan activiteiten en/of het doen van vrijwilligerswerk. Roepen vanaf de zijlijn dat niks goed is, niks deugt en alles beter moet, daar kunnen we niet zo veel mee. Mocht iemand opbouwend willen meedenken, dan mag dat uiteraard. Graag zelfs, maar "Iets is pas een idee als je ook mee wilt helpen met de uitvoering".

  Kun je je desondanks helemaal niet vinden in het beleid van onze vereniging, of het nu de indeling van teams betreft, het soort activiteiten of wat dan ook, dan staat het iedereen vrij om onze vereniging te verlaten. Hoe jammer dat dit dan ook is, wij laten onze vrijwilligers niet wegjagen door schreeuwers. 

  Voetbalzaken - Jeugd:

  De winterstop is alweer bijna afgelopen, want de competitie gaat op 1 februari weer van start. Er is veel in de zaal getraind, we hebben met 19 teams aan het kersttoernooi in Heythuysen meegedaan en ook zijn er 8 teams actief in de winterzaalcompetitie. Vanwege te weinig aanmeldingen hebben we helaas moeten besluiten om de gezinsspeurtocht niet door te laten gaan.

  De KNVB heeft op 10 januari de teamindelingen gepubliceerd. Op basis van de resultaten in het najaar is een aantal teams in een andere klasse ingedeeld. Helaas zien we dat 3 teams, volgens ons, niet goed ingedeeld zijn. Bij 2 heeft dit met niveau te maken en bij 1 met regio-indeling. We hebben namelijk recent het duurzaamheidscertificaat van Leudal Energie ontvangen en de KNVB stimuleert “groen beleid”. Het is dan niet logisch dat je ingedeeld bent in een regio waarbij de afstand die gereden moeten worden naar uitwedstrijden onnodig ver is, terwijl er in de nabije omgeving voldoende mogelijkheden zijn. We hebben hierover meteen contact gezocht met de KNVB en verzocht de indeling van deze 3 teams te wijzigen. Of dit aangepast wordt, zal duidelijk zijn als de teamindeling definitief is.

  Tijdens het indelingsproces voor het seizoen 2020 - 2021, dat op 1 maart start, zullen we een aantal ouderavonden organiseren. Tijdens deze avonden willen we nogmaals inzicht geven in dit proces en ook alvast aangeven welke staf functies (trainer, coach, leider en vlagger) vervuld moeten gaan worden.

  Onderstaand de belangrijkste data:

  Start buiten training: 20 januari, als het weer het toelaat

  Publicatie voorjaarsplanning: 25 januari

  Competitie indeling definitief en rijschema’s gepubliceerd: 25 januari

  Start competitie voorjaar: 1 februari

  Ouderavonden: april

  Einde competitie voorjaar: 30 mei

  Afsluitende jeugddag: 6 juni

  SPAR-kamp: 12, 13 en 14 juni

  Op 25 januari wordt de voorjaarsplanning gecommuniceerd. We hebben ervoor gekozen om deze NIET meer per mail, maar alleen via de website te communiceren. Houd dus de website in de gaten.

  Voetbalzaken - Senioren:

  De resultaten voor de winterstop zijn wisselend geweest bij onze senioren elftallen.

  Selectie:

  Ons 1e elftal heeft na een matige start van de competitie een sterke periode gekend richting de winterstop, dit heeft geleid tot een plek in de subtop van de 4e klasse D. Het 2e elftal heeft een goede start gekend en staat in de subtop van de 3e klasse D.  

  De lagere elftallen:

  Het 3e elftal staat op een verdienstelijke 3e plek. Het 4e, 5e, 35+ en de dames zien we terug in het rechterrijtje.

  Trainers seizoen 2020/2021:

  Met de trainers van Roggel 1, 2 en met de spelersraad hebben inmiddels gesprekken plaatsgevonden en wij kunnen jullie mededelen dat de hoofdtrainer van het eerste elftal Nico van den Brink en hoofdtrainer van het 2e elftal Huub Hendriks hun samenwerking met S.V. Roggel continueren in het nieuwe seizoen. Ook met onze keeperstrainer Jordi Meisen wordt de samenwerking gecontinueerd in het nieuwe seizoen.

  Bij de B-selectie zijn wij doorlopend op zoek naar leiders en vlaggers. Mocht je iemand weten, breng hem met ons in contact. Dit geldt uiteraard ook voor het scheidsrechterkorps.

  Samenwerking senioren en jeugd:

  Tijdens onze overlegmomenten met commissie voetbalzaken is één van de speerpunten het verbeteren en continueren van het structureel doorstromen van de jeugd naar de senioren. Dit zal zich gaan uiten na de winterstop in een pilotvorm. Doelstelling is om dit in het seizoen 2020/2021 optimaal te kunnen laten functioneren.

  En uiteraard willen wij commissielid Prins Stan en zijn gevolg een hele fijne ‘vastelaovendj’ wensen.

  F.C. Roggel versus S.V. Roggel:

  De laatste tijd hoor ik vaker Feestclub Roggel (F.C. Roggel) noemen i.p.v. Sportvereniging Roggel (S.V. Roggel), waarbij ik een ondertoon proef dat het voetbal op de 2e plaats zou komen. In mijn optiek kunnen beiden goed samengaan, zeker gezien de vele inspanningen die er gedaan worden door cie-voetbalzaken, jeugd-cie, bestuur, trainers, leiders en voetballers om het prestatieniveau op een hoger plan te krijgen. Enkele jaren geleden heeft Roggel 1 een mooie stap gemaakt naar de 4e klasse en er mag momenteel best gezegd worden dat er nu sprake is van een stabiele vierdeklasser. Daarnaast speelt ons 2e team toch maar mooi al diverse jaren  in de 3e klasse in de subtop. En ook bij de jeugd wordt veel energie gestoken in de voetbalontwikkeling van vele kinderen uit Roggel en Heibloem.

  Bij de opmerking Feestclub Roggel doen we al deze vrijwilligers die zich bezig houden met het mooie voetbalspel te kort. We zijn een voetbalclub, die daarnaast een heel gezellige sfeer tracht te creëren waardoor vele voetballers, vrijwilligers, supporters en sponsoren zich heel goed thuis voelen bij onze club.

  Voortgang Bouw en Verlichting:

  Zoals jullie weten en wellicht ook al hebben gezien is de bouw gestart. Vele vrijwilligers hebben al meegewerkt onder leiding van de technische mannen van de bouwcie. Als het weer ons gunstig gezind blijft, gaan we eind februari starten met de metselwerkzaamheden en krijgt onze bouw langzaam maar zeker “een gezicht”.

  Wat betreft de led/veldverlichting weten we inmiddels dat deze wordt aangelegd in de maand April of Mei, afhankelijk van de toestand van de velden en of er in de avonduren voldoende natuurlijk licht is om de trainingen af te werken.

  Glasvezel bij de S.V. :

  Het is even stil geweest rond de aanleg van de glasvezel , hier een korte update :

  In december is de glasvezel binnengebracht bij de S.V. en daarna hebben een aantal vrijwilligers de bekabeling in het gebouw aangepast .

  Begin januari zijn we aangesloten bij onze glasvezel provider Delta. Hier hebben we 1 totaalpakket afgesloten voor TV, telefonie en internet.

  Internet: 150 Mbps pakket

  TV: pakket standaard 50 zenders met o.a. de standaard Nederlandse, Belgische en Duitse zenders en Eurosport 1. Daarnaast Fox Sport Nederland en Ziggo sport totaal.

  Telefonie : het bestaande telefoonnummer is omgezet van KPN naar Delta.

  De TV werkt al op het nieuwe pakket en de volgende stap is dat onze sponsor Ralectro, die ons in het voortraject geadviseerd heeft, o.a. een openbaar WIFI netwerk zal aanleggen.

  Jumbo Heerschap actie najaar 2019:

  Inmiddels zijn alle gespaarde artikelen uitgegeven aan onze leden op woensdag 15 januari en kunnen we jullie melden dat deze actie voor S.V. Roggel het mooie bedrag heeft opgeleverd van € 284,--. Iedereen bedankt die hieraan heeft meegedaan!!!

  Kantine, eindresultaat:

  Onze kantine is net voor de kerst voorzien van nieuw meubilair, zie foto. De eerste reacties van onze leden en supporters zijn heel positief, waardoor de projectgroep trots mag zijn op het geleverde werk. Onder dit artikel staan een aantal foto's van het nieuwe meubilair.

  Boerenbruiloft:

  Het boerenbruidspaar van de NAS is bekend gemaakt op vrijdag 10 januari in een bomvol en gezellig clublokaal van handboogvereniging De Heidebloem op het Nijken. Boerenbruid is Cindy Mennen en boerenbruidegom Koen Bongers. Samen met het boerengezelschap en hun buurt zullen zij ervoor zorgen dat op zaterdag 8 februari een fantastisch feest losbarst in feesttempel La Rochelle met als liveband We want Maor. Dit mag je niet missen.

  Prinsen van S.V. Roggel;

  Dat S.V. Roggel al vele jaren hofleverancier is van prinsen wordt ook dit jaar weer bevestigd. In November werd de grote prins uitgeroepen in de persoon van Stan Vullers, vrijdag 10 januari was het de beurt aan de jeugdprins in de persoon van Tomas Louwers, zaterdag 11 januari werden we verrast met de prins van de Buizers op de Heibloem, namelijk Twan Verstappen scheidsrechter van S.V. Roggel en tot slot is ook de jeugdprins van de Heibloem in de persoon van Finn Janssen voetballer bij S.V. Roggel. Wij wensen jullie allen heel veel succes en veel plezier.

  Vacatures:

  Helaas zijn er nog steeds vacatures die dringend ingevuld moeten worden;

  -        Jeugdtrainers en-leiders;

  -        Leden voor de jeugd-cie;

  -        Scheidsrechters en vlaggers, zowel voor de jeugd als senioren;

  -        Penningmeester S.V. Roggel per oktober 2020.

  Heerschap Mini-toernooi en ZonTocht 2020:

  Staat gepland op zaterdag 27 juni (Heerschap Mini-toernooi) en zondag 28 juni (Zontocht).

  Zijn er vragen, suggesties, op- of aanmerkingen voor wat betreft de inhoud van deze nieuwsbrief, dan kunnen deze gericht worden aan voorzitter@svroggel.nl

  Mede namens het bestuur van S.V. Roggel,

  Henny van den Beuken, voorzitter