• Nieuwsbrief Nr 6 - April 2020

 • Van de bestuurstafel:

  Hierbij ontvangen jullie alweer de 6e uitgave van onze nieuwsbrief, met actuele zaken vanuit onze vereniging.

  Inmiddels leven we in een geheel andere wereld, waarin er veel zorgen zijn vooral over onze gezondheid en daarna over de economische gevolgen van deze crisis. Ook wij als voetbalclub ervaren de gevolgen van deze crisis. Als bestuur zijn we intern druk bezig om daar waar mogelijk kosten te besparen.

  Daarbij moeten we denken aan;

  -        trainers, KNVB, gemeente Leudal, energie, abonnementen etc.

  Maar ook het wegvallen van kantine-inkomsten (thuiswedstrijden, wedstrijdjubilea etc) heeft een forse invloed op onze financiën. Al met al best wel veel zaken die onze aandacht hebben en waaraan gewerkt wordt om het financieel nadeel voor onze club zoveel mogelijk te beperken.

  Giel Houben, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

  Vrijdag 24 April werd Giel telefonisch volledig verrast door onze burgemeester Désirée Schmalschläger met de aankondiging; “Het heeft onze majesteit de koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau”.

  Ik kan me voorstellen dat dit een van de weinige momenten is geweest voor Giel dat hij geen woorden kon vinden. Gezien de huidige tijd waarin wij leven was het niet mogelijk om Giel persoonlijk de versierselen te overhandigen. Dit gaat op een nader te bepalen datum gebeuren. Wij, als voetbalclub SV Roggel, zijn bijzonder trots op onze “Ridder”. Meer informatie staat te lezen op de site van de SV.

  Giel en Willemien, van harte proficiat met deze welverdiende waardering.

  Voetbalzaken - Jeugd:

  Vol goede moed en energie zouden we na de winterstop weer starten met trainen en de wekelijkse wedstrijden gaan spelen. Nadat eerst de vele neerslag in februari en maart zorgde voor veel afgelastingen, kwam het hele voetbal op 13 maart tot stilstand en werd het seizoen op 3 april beëindigd. Naar nu blijkt “in principe” want de overheid heeft aangekondigd dat de maatregelen voor de jeugd versoepeld kunnen worden en er weer getraind mag worden, onder strikte voorwaarden. We zijn met de trainers in overleg hoe we dit vorm kunnen geven en zullen daarna de ouders en spelers informeren.

  De afgelopen weken hebben we geïnventariseerd welke spelers volgend seizoen blijven voetballen. De volgende stap is dat we de 163 spelers die doorgaan zo goed mogelijk in de diverse teams indelen. Uiteraard hebben we te maken met aantallen per leeftijdsgroep en het gewenste aantal spelers per team. Ook voor komend seizoen zijn de aantallen niet zodanig dat de puzzel eenvoudig gelegd kan worden. We zijn nog aan het nadenken of we 12 of 13 competitie-teams gaan samenstellen. Daarnaast gaan we van start met 6 kabouters in de JO07. Als we met 12 teams starten krijgen we 1 JO17 en 1 JO19 team. 13 teams betekent 1 JO17 en 2 JO19 teams. We gaan de teamindeling de komende weken samen met de huidige trainers en coaches verder invullen. We streven er nog steeds naar om medio juni de indeling voor het nieuwe seizoen gereed te hebben.

  Als laatste, nog een ander evenement dat niet door kan gaan vanwege de huidige corona-crisis. We hebben na de persconferentie van dinsdag 21 april besloten dat het SPAR-kamp dit jaar niet doorgaat. Wel hebben we meteen een optie genomen voor volgend jaar, namelijk 11, 12 en 13 juni.

  In de volgende nieuwsbrief hopen we dat we weer vooruit kunnen kijken naar nieuwe activiteiten, de start van het nieuwe seizoen en we ook weer informatie kunnen geven over het verloop van de competitie. Tot die tijd zullen we steeds als er weer versoepeling van de corona-regels mogelijk zijn bekijken of we hier als vereniging op kunnen inspelen en bepaalde zaken ook in de zomer te organiseren. Tot die tijd, ben voorzichtig, let op elkaar en blijf gezond!  

  Commissie Voetbalzaken;

  Zoals de meeste van jullie vernomen hebben is het amateurvoetbalseizoen 2019-2020 abrupt ten einde gekomen door het Coronavirus. Voor elke voetballiefhebber een vervelend maar begrijpelijk besluit, maar gezien de situatie de enige juiste beslissing.

  Aangezien wij de voetbalclub voorlopig niet mogen betreden, verlopen de contacten met de leiders, trainers, grensrechters en spelers per telefoon, app of mail. Op deze manier polsen wij de huidige leiders, trainers, grensrechters en spelers voor de invulling van het aankomende seizoen. De inschrijfdatum voor het aanmelden van onze seniorenelftallen bij de KNVB is tussen 1 juni en 17 juni. Daarom is de inventarisatie van de spelende leden voor ons ook ontzettend belangrijk voor het aantal aan te melden teams.

  Verder willen wij jullie graag verwijzen naar de website van de KNVB omtrent specifieke corona maatregelen:

  https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-en-voetbal en naar onze eigen website.

  Wij hopen dat het Coronavirus snel onder controle is en dat we elkaar snel weer zien op het voetbalveld.

  Zon/Mini weekend;

  Jullie zullen begrijpen dat ook deze jaarlijkse activiteit géén doorgang kan vinden, vanwege de overheidsmaatregelen i.v.m. het Coronavirus. 

  Helaas, het is niet anders.

  Voortgang bouw;

  Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld en jullie waarschijnlijk ook wel bekend, zijn we inmiddels enkele maanden geleden gestart met de bouw. Gelukkig kunnen we in deze nieuwsbrief melden dat dit voortvarend verloopt en dat de bouw een gezicht heeft gekregen de afgelopen tijd. Op een paar weken voor de ‘vastelaovendj’ na waarin veel regen is gevallen, en ondanks de coronacrisis, zijn veel vrijwilligers al zo’n drie maanden lang week in, week uit, aan de slag om dit project tot een succes te maken. Met het oog op de coronacrisis hebben we in dit verband ook maatregelen genomen in lijn met de adviezen van de overheid en het RIVM. Zo wordt enkel nog in kleine groepjes gewerkt, waarbij rekening wordt gehouden met het voorschrift om 1,5 meter afstand te houden.

  Op het moment van schrijven is het metselwerk binnen afgerond, is de nieuwe riolering aangelegd en kan langzaam maar zeker vooruit worden gekeken naar de volgende fases. Hoewel het terrein gesloten is in verband met de coronacrisis, is het mogelijk om de voortgang van de bouw te volgen via een fotoalbum op de website. In dit album worden regelmatig nieuwe foto’s geplaatst, dus zeker de moeite waard om hier eens een kijkje in te nemen!

  Zoals gezegd is dit werk allemaal gedaan met hulp van vele vrijwilligers. Alleen zo kan de club dit project (relatief) goedkoop realiseren. Deze vrijwilligers zijn zowel vakmensen als anderen die deze vakmensen hebben ondersteund en zo hun steentje hebben bijgedragen. De ondersteuning van de vakmensen ligt in principe in handen van de teams, waarbij ieder seniorenteam een aantal weken aan de beurt is om vrijwilligers te leveren. De veteranen zijn hiermee gestart en inmiddels hebben ook Roggel 1, Roggel 2 en Roggel 3 hun bijdrage geleverd en het stokje doorgegeven aan Roggel 4. Naast de ondersteuning door de teams, is er ook een groep vrijwilligers buiten de teams die hun bijdrage wil leveren. Deze vrijwilligers zijn verenigd in een Whatsapp-groep en op het moment dat er extra hulp nodig is wordt aan deze groep vrijwilligers gevraagd of er iemand beschikbaar is om te helpen. Wil je graag helpen, maar zit je niet in een team, geef dit dan door aan Ruud Houben (06-14358737) of Stan Vullers (06-20590539). Ook als je wel in een team zit maar graag vaker wilt helpen, kun je dit aan Ruud of Stan doorgeven!

  Hopelijk kunnen we dit met z’n allen doorzetten, zodat we jullie in de volgende nieuwsbrief weer positief kunnen informeren over de voortgang van de bouw!

  Led/Veld Verlichting;

  Dit project is volledig afgerond.  Alle masten zijn geplaatst, de aansluitingen verzorgd en een oude mast is geplaatst langs de ballenvanger van veld 3, zodat we voor elk evenement in de toekomst voldoende licht hebben. Dit alles in goed overleg met gemeente Leudal en VDL MastSolutions, waarvoor dank.

  Vacatures !!

  • Penningmeester, waarbij gedacht wordt aan een duo-functie.
  • Scheidsrechters en grensrechters, zowel bij de senioren alsook de jeugd.
  • Trainers, leiders en coaches voor diverse jeugdteams.
  • Bar- en keukenpersoneel voor met name de zondag.

  Voor al deze zaken kan contact worden opgenomen met Henny van den Beuken via telefoon (06-12359691) of mail (voorzitter@svroggel.nl).

  Natuurlijk kun je ook een van de andere bestuursleden aanspreken.

  Zijn er vragen, suggesties, op- of aanmerkingen voor wat betreft de inhoud van deze nieuwsbrief, dan kunnen deze gericht worden aan voorzitter@svroggel.nl

  Mede namens het bestuur van S.V. Roggel,

  Henny van den Beuken, voorzitter