• Nieuwsbrief Nr 7 - Juli 2020

 • Van de bestuurstafel:

  Dit is de 7e uitgave van onze nieuwsbrief, met actuele zaken vanuit onze vereniging.

  De afgelopen maanden zijn er allerlei mooie activiteiten niet door gegaan zoals ons alom bekende zon/mini weekend, het sparkamp voor onze jeugd, de altijd gezellige seizoenafsluiting en diverse feestjes van wedstrijdjubilarissen. Ondanks alle corona perikelen is er hard gewerkt door vele vrijwilligers om onze nieuwbouw nog voor het nieuwe seizoen in gebruik te kunnen nemen …….., en zoals het er nu uit ziet gaat dit lukken. De laatste kleine aanpassingen aan de kantine zijn ook gerealiseerd en deze is geheel ingericht op volgens de momenteel geldende coronamaatregelen. Laten we ons houden aan de regels van het RIVM en spreek elkaar hierover aan indien nodig.

  Ondertussen staan we alweer aan de vooravond van een nieuw voetbalseizoen, nadat het vorige seizoen abrupt werd beëindigd medio maart. Gelukkig hebben vele voetballers (zowel jeugd als senioren) nog gebruik kunnen maken van enkele weken training in mei en juni. Veel voorbereidingswerkzaamheden voor het nieuwe seizoen zijn al uitgevoerd en onze sportvelden liggen er fantastisch bij. De nieuwbouw is in de afwerkingsfase, de LED-veld verlichting is aangelegd, de alarminstallatie aangepast en weer helemaal up-to-date en vele reclameborden (ongeveer 25) worden momenteel nog gerenoveerd, zodat we straks weer kunnen starten aan een nieuw seizoen in een op vele onderdelen vernieuwd sportpark.

  Tijdens de jaarvergadering op maandag 26 oktober zal er uitvoerig verslag gedaan worden van alle maatregelen die wij als bestuur hebben genomen om de financiële schade, vanwege de corona situatie, zoveel mogelijk te beperken.

  Voetbalzaken - Jeugd:

  De vorige nieuwsbrief sloten we de paragraaf van de jeugd af met de onderstaande 2 zinnen:

  “In de volgende nieuwsbrief hopen we dat we weer vooruit kunnen kijken naar nieuwe activiteiten, de start van het nieuwe seizoen en we ook weer informatie kunnen geven over het verloop van de competitie. Tot die tijd zullen we steeds als er weer versoepeling van de corona-regels mogelijk zijn bekijken of we hier als vereniging op kunnen inspelen en bepaalde zaken ook in de zomer te organiseren. Tot die tijd, ben voorzichtig, let op elkaar en blijf gezond!”

  De vooruitblik kunnen we ondertussen, gelukkig, alweer een beetje geven. We zijn in mei en juni zelfs alweer actief geweest op het trainingsveld, wat voor veel kinderen een welkome sportieve bezigheid was. In de corona-periode zijn we gewoon, op afstand, aan de slag gegaan met de teamindeling voor het nieuwe seizoen. Hierover hebben we gecommuniceerd dat we dit jaar voor het eerst selectietrainingen gaan organiseren voor de JO15, JO17 en JO19. De overige teams zijn wel al ingedeeld en dit is ook al gepubliceerd. Voor een aantal teams zoeken we nog hulp van ouders als trainer, leider of vlagger. Heb je interesse om een paar uurtjes per week iets voor onze vereniging te doen, neem dan contact op met 1 van de leden van de jeugd-commissie.

  We zijn bezig met de voorbereiding voor het nieuwe seizoen en leggen op dit moment de laatste puzzelstukjes. Als alles volgens plan verloopt zullen we met ingang van het nieuwe seizoen in ieder geval minder uitdagingen hebben met de planning van de kleedlokalen op trainingsavonden en wedstrijddagen. Met 2 kleedlokalen meer, waarover verderop in deze nieuwsbrief meer, beschikken we eindelijk over voldoende capaciteit om alle spelers voldoende kleedruimte te geven. Sinds de aankondiging over de teamindelingen hebben we alweer 6 nieuwe spelers als lid mogen begroeten. Zij ontvangen vanaf nu ook alle relevante informatie vanuit de jeugd-commissie.

  Als afsluiting alvast een aantal belangrijke data voor de komende weken. Op 17 augustus starten alle teams weer met trainen. Het weekend erna nemen alle teams JO08 tot en met JO15 deel aan het jaarlijkse RKVB-toernooi in Baexem. Op 29 augustus staan de eerste echte wedstrijden weer op de planning. Dit zijn bekerwedstrijden waarvoor alle teams, behalve JO07, ingeschreven zijn. De JO07 neemt weer deel aan de Leudal competitie en zal later starten met spelen van wedstrijden. Na 3 bekerwedstrijden start in het weekend van 19 september de KNVB-competitie. In de periode tussen 17 augustus en 19 september worden voor de JO15, JO17 en JO19 ook een aantal selectiewedstrijden gepland. De complete planning zal begin augustus gecommuniceerd worden.

  Voetbalzaken - senioren:

  Na een bewogen laatste halfjaar zijn de voorbereidingen voor het aankomende seizoen in volle gang. De commissie voetbalzaken heeft zich de afgelopen maanden voornamelijk beziggehouden met de teamindelingen. Graag geven we jullie een kijkje in dit proces.

  Aan het maken van teamindelingen gaat een heel proces vooraf dat start met de inventarisaties voor het nieuwe seizoen. Spelers kunnen hierbij een voorkeur voor A-selectie of B-selectie opgeven (veteranen en dames niet meegerekend) en op basis van deze voorkeur wordt gestart met het maken van teamindelingen.

  Spelers die een voorkeur voor de A-selectie hebben, komen vrijwel altijd in de A-selectie terecht. Ook dit jaar is iedereen die A-selectie aangekruist heeft in de A-selectie ingedeeld. De afgelopen jaren is het ook niet voorgekomen dat spelers met voorkeur A-selectie zonder uitleg en perspectief in het derde elftal zijn geplaatst. Mocht het voorkomen dat de A-selectie te veel spelers heeft (zoals afgelopen jaar het geval was), dan bepalen de trainers en leiders van de A-selectie wie er in Roggel 3 komt te voetballen. Dit kan voor een heel seizoen, maar ook incidenteel zijn (afhankelijk van de beschikbaarheid van A-selectie spelers), maar in beide gevallen wordt dit door de trainers en leiders met spelers besproken, waarbij toegelicht wordt waarom een keuze gemaakt wordt. Dit betekent niet dat een speler niet meer in de A-selectie kan of mag voetballen. Spelers kunnen het seizoen daarna gewoon weer voorkeur A-selectie aangeven. Voor deze spelers is het overigens ook mogelijk om 2 keer per week met de A-selectie te blijven trainen.

  Ten aanzien van de B-selectie wordt door de commissie voetbalzaken een concept indeling gemaakt die met de leiders van de B-selectie besproken wordt, hoewel de uiteindelijke beslissing bij commissie voetbalzaken ligt. Bij het maken van de indelingen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeur van spelers. Aan de definitieve indeling gaan vele gesprekken en overleggen vooraf. Op het moment dat keuzes gemaakt moeten worden t.a.v. het indelen van spelers in een ander team, wordt onder andere rekening gehouden met opkomst op trainingen en wedstijddagen, maar zeker ook met andere criteria zoals bijvoorbeeld kwaliteit, ervaringen, inzet, leeftijd, team en connectie met andere spelers.

  Roggel 3 speelt op dit moment een klasse hoger dan Roggel 4 en 5, maar de indeling van spelers in Roggel 3 is volledig afhankelijk van de seniorenspelers en de aantallen in de A- en B-selectie. Ten aanzien van Roggel 3 wordt ook gelet op de hierboven genoemde criteria, waarbij wel rekening wordt gehouden met het feit dat Roggel 3 een klasse hoger speelt dan de andere teams in de B-selectie. Maar het is niet zo dat Roggel 3 een opmaat is voor de A-selectie. Komend seizoen zal er een intensievere samenwerking plaatsvinden tussen Roggel 3 en de veteranen. De samenwerking met de veteranen is enigszins uit nood geboren door een tekort aan spelers bij de veteranen. Een aantal oudere spelers (35+) in Roggel 3 helpen de veteranen uit waar nodig en niet andersom. Dit zal gebeuren op basis van een roulatieschema.

  Het komend seizoen zijn we op verschillende vlakken een samenwerking tussen de spelers van de JO19 jeugd en de A-selectie aangegaan. Doel is om ervaring op te doen en om elkaar beter te leren kennen en de connecties te verbeteren, waardoor de uiteindelijke overstap naar de senioren (zowel A- als B-selectie) soepeler verloopt. Dit zal gebeuren door JO19 spelers die volgend jaar naar de A-selectie zullen overstappen dit seizoen op toerbeurt al laten meetrainen met de A-selectie. Op zondag worden er op toerbeurt JO19 spelers toegevoegd aan het 2e elftal. Spelers van de selectie zullen op toerbeurt meegaan met JO19 op zaterdag. Op deze manier hopen wij de drempel tussen junioren en senioren te verlagen.

  Komend seizoen hebben wij ook weer een damesteam. Net zoals bij de JO19 en A-selectie willen wij het aankomend seizoen ook meisjes de kans geven om gestructureerd ervaring op te laten doen bij de dames. Zodat het damesvoetbal ook de komende jaren in Roggel op de voetbalvelden te bewonderen mag zijn.

  Spelregelwijzigingen 2020/2021

  Voor het nieuwe seizoen zijn er aantal spelregels veranderd. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op buitenspel, hands, strafschop, overtredingen en onbehoorlijk gedrag. Uitgebreide informatie over de (gewijzigde) spelregels kun je vinden op onderstaande plekken: (https://www.svroggel.nl/nieuwe-spelregels-2020-2021/) en https://www.knvb.nl/downloads/bestand/11267/spelregelwijzigingen-2019-2020

  Afscheid:

  Tijdens de jaarlijkse seizoenafsluiting wordt altijd aandacht besteed aan leiders en trainers die gaan stoppen na vaak een lange staat van dienst. Helaas is dit evenement niet door kunnen gaan vanwege de coronamaatregelen. Vandaar dat wij in deze nieuwsbrief aandacht besteden aan de “stoppers”.

  Henk Thijssen, als leider/grensrechter van onze hoofdmacht, gaat stoppen in deze functie na een “dienstverband” van maar liefst 22 jaar (!!!!) als grensrechter waarvan de laatste 11 jaar als leider/grensrechter van Roggel 1. Een prestatie van formaat. Henk, vanaf deze plaats namens bestuur en leden, unne dieke merci voor al deze jaren. Maar Henk zien we in het nieuwe seizoen terug op ons voetbalveld als clubscheidsrechter bij de lagere seniorenteams.

  Ton Baetsen, als leider/grensrechter van Roggel 2. Alweer zo’n kanjer, ongeveer 18 jaar !!! leider/grensrechter bij de lagere teams (R3, 4, 5 en 6) en de laatste jaren bij R2.

  Ton, bedankt voor je jarenlange inzet. Ook Ton zien we in het nieuwe voetbalseizoen terug, als barkeeper.

  Bent Op Het Veld; stopt als leider van Roggel 4 en probeert terug te keren op de voetbalvelden als keeper in een van onze teams. Bent, bedankt voor je inzet.

  Luuk Ronckers; stopt als leider van Roggel 5. Na vele jaren zelf te hebben gevoetbald, heeft hij de taak van leider van Roggel 5 op zich genomen. Luuk, ook jij dank voor je inzet. Luuk blijft aan onze club verbonden als sponsor met zijn bedrijf Ronckers Transporten.

  Geert Seuren; stopt als leider van ons veteranenteam, waarbij hij zelf vele jaren verdienstelijk heeft gevoetbald en als leider ook 7 jaren actief is geweest. Geert, dank voor je inzet en we hopen je nog met enige regelmaat te zien bij onze club.

  Bij de Jeugd zijn Roy Kooiman, Erik Janssen, Frank Janssen, Nieke Custers, Johan Naus, Johan Maessen, Jos van Lier, Sjoerd Rijks, Rik Klompen, Don Boonen, Jocelyn Timmermans en Guus Heijnen gestopt. Namens de jeugd-commissie enorm bedankt voor jullie vaak jarenlange inzet. Gelukkig kunnen we ook weer een aantal nieuwelingen verwelkomen: Niels Peulen, Twan Brouwers, Dennis van Lier, Bo Greve, John Vissers, Roel Schroijen, Peter Presser en Rik Bessems.

  Sponsoren:

  In de afgelopen maanden hebben wij als nieuwe sponsoren mogen begroeten:

  -        Peter Frenken Bouwwerken

  -        Sanitair en Tegelcentrum Weert

  -        Jurgen Kessels Tegelwerken

  -        Scholt Energy

  Daarnaast hebben wij alle sponsoren rond 1 juli een kaart gestuurd om hen in deze bizarre tijd “een hart onder de riem te steken” (https://www.svroggel.nl/kaartje-voor-de-sponsors/).

  Voortgang bouw:

  In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie geïnformeerd over de voortgang van de bouw van de nieuwe kleedlokalen en een terras. Inmiddels zijn we enkele maanden verder en kunnen we gelukkig melden dat de bouw nog steeds voortvarend verloopt! Het terras is zo goed als klaar en ook de kleedlokalen beginnen echt een gezicht te krijgen nu het tegelwerk afgerond is. Banken en tassenrekken hebben we over kunnen nemen van Mico Sport en deze worden momenteel voorzien van een nieuwe laag verf zodat ze helemaal passen bij onze kleedlokalen. Naast de bouw van de kleedlokalen en terras heeft ook de entree van de kantine een nieuw gezicht gekregen. De ‘berg’ voor de luie opgang aan de voorkant van de kantine is weggehaald en vervangen door een gemetselde muur. De luie opgang zelf zal opnieuw beklinkerd worden en ook de trappen worden opnieuw betegeld in de stijl van het terras, zodat de hele kantine weer een mooi geheel wordt. Veel werk is dus verzet de afgelopen maanden en nog steeds zijn bijna dagelijks vrijwilligers aan het werk op de voetbalclub. De komende weken zal nog hard gewerkt worden zodat we hopelijk voor aanvang van het nieuwe seizoen de bouw af kunnen ronden.

  Zoals gezegd hebben veel vrijwilligers een handje geholpen bij de bouw. We hebben de vorige keer uitleg gegeven over de ondersteuning van de vakmensen door de seniorenteams. Inmiddels zijn alle teams aan de beurt geweest en zijn we weer opnieuw begonnen met de veteranen. Hierbij alvast een groot woord van dank aan alle vrijwilligers die geholpen hebben, op welke manier dan ook! Dit wordt zeer gewaardeerd, zowel door het bestuur als de bouwcommissie, maar zeker ook door de vakmensen die regelmatig hun dank uitspreken voor de fijne samenwerking.

  Hopelijk kunnen we in de volgende nieuwsbrief melden dat de bouw is afgerond. In de tussentijd is het nog steeds mogelijk om de voortgang van de bouw te volgen via het fotoalbum op de website. Dit is zeker de moeite waard om eens een kijkje in te nemen!

  Activiteiten:

  Met het oog op de voorbereidingen van activiteiten voor het seizoen ’20-’21 is de AC uiteraard afhankelijk van de ontwikkelingen omtrent corona. Bij het organiseren van activiteiten op de club zijn voor ons kantinerichtlijnen vanuit de kantine commissie (en KNVB) altijd leidend. Voorlopig is besloten om de voorbereidingen voor 2 activiteiten onder voor behoud op te starten.

  Dit zijn:

  • Spellenavond op vrijdag 30 oktober
  • Voetbalquiz op vrijdag 27 november

  Op 1 oktober zal definitief besloten worden of deze activiteiten wel/niet door kunnen gaan onder gestelde richtlijnen. Voor de Club van Zwart & Wit avond geldt dat deze in november niet doorgaat. Bekeken wordt of deze wellicht in de tweede seizoenshelft alsnog georganiseerd kan worden.

  We houden jullie op de hoogte van ontwikkelingen rondom de activiteiten via de website, mail en onze Facebook-pagina. Daarnaast zijn we sinds kort ook te volgen via Instagram!

  AED van levensbelang; Gratis Reanimatie-cursus, meld je aan!!!

  Sinds 2013 heeft het sportpark een AED binnen handbereik voor het geval zich een calamiteit voordoet. In het najaar worden 2 herhalingscursussen georganiseerd. Waarschijnlijk zal de opleiding geen last hebben van de Corona maatregelen omdat de Reanimatieraad, vanaf 19 juni 2020, het protocol weer vrij heeft gegeven. Er zijn twee avonden 21 en 23 oktober (tussen 20 en 22 uur) gereserveerd. De locatie is nog nader te bepalen, waarschijnlijk een locatie ter plaatse dus bij een van de verenigingen. Als je aan deze cursus deel wilt nemen, stuur dan voor 15 september een e-mail aan Ben Janssen (ehborecreatief@gmail.com).

  Kantineprijzen:

  De consumptieprijzen in onze kantine zijn sinds de invoering van de muntwisselautomaat, ongeveer 4 jaar geleden, niet meer aangepast.

  Vandaar dat we met ingang van het nieuwe seizoen de volgende prijzen hanteren;

  1 munt kost € 2,-. Bij aankoop van 10 munten ontvang je 1 munt gratis, wat betekent dat de gemiddelde muntprijs dan wordt € 1,81. Deze aanpassing is nodig omdat de inkoop van bier en frisdrank nagenoeg elk jaar wordt verhoogd en het verschil met de plaatselijke horecaprijzen niet te hoog mag oplopen.

  Rabobank Club Kas Campagne:

  Sinds enkele jaren hanteert de Rabobank deze vorm van sponsoring voor alle verenigingen binnen onze gemeente. Iedereen die lid is van de Rabobank kan een aantal stemmen uitbrengen op verenigingen waar hij of zij aan verbonden is. Vandaar de oproep aan jullie allen, voor zover dat nog niet is gedaan; Wordt lid van de Rabobank en maak daardoor gebruik van jullie stemrecht en stem op onze club, de club van zwart en wit, SV Roggel. Verzamel ook stembiljetten bij familie, vrienden en bekenden die deze niet gebruiken. Binnenkort zal er op onze site meer informatie worden verstrekt hierover.

  Vacatures!!

  • Scheidsrechters en grensrechters, zowel bij de senioren alsook de jeugd
  • Trainers, leiders en coaches voor diverse jeugdteams
  • Bar- en keukenpersoneel voor met name de zondag

  Voor al deze zaken kan contact worden opgenomen met Henny van den Beuken via telefoon (06-12359691) of mail (voorzitter@svroggel.nl).

  Natuurlijk kun je ook een van de andere bestuursleden aanspreken.

  Jaarvergadering:

  Een oproep aan alle leden van S.V. Roggel om deze vergadering te bezoeken op maandag 26 Oktober. Tijdens deze vergadering word je op de hoogte gebracht van en kun je je mening geven over diverse onderwerpen die onze club aangaan, zoals bijvoorbeeld de financiële maatregelen die reeds genomen zijn vanwege de coronacrisis en de begroting voor het nieuwe seizoen. Maar ook zaken die meer voetbal gerelateerd zijn, verdienen de aandacht van alle leden.

  Wij kijken uit naar een gezond, sportief en succesvol 2020-2021 

  Zijn er vragen, suggesties, op- of aanmerkingen voor wat betreft de inhoud van deze nieuwsbrief, dan kunnen deze gericht worden aan voorzitter@svroggel.nl

  Mede namens het bestuur van S.V. Roggel,

  Henny van den Beuken, voorzitter