• Nieuwsbrief Nr 8 - Oktober 2020

 • Van de bestuurstafel:

  Dit is de 8e uitgave van onze nieuwsbrief, met actuele zaken vanuit onze vereniging.

  Na een zomer met weer meer vrijheden en het opstarten van de trainingen en de competitie, zijn we nu helaas beland in de 2e golf wat betreft het coronavirus. Dinsdag 13 oktober zijn er weer strengere maatregelen afgekondigd die ook voor ons als voetbalclub veel consequenties hebben. Zo was de kantine alweer enkele weken gesloten en nu is ook het voetbal voor de senioren en de competitiewedstrijden voor onze jeugd voorlopig tot stilstand gekomen.

  “Vervelend en niet leuk” zijn de woorden die mij daarbij te binnenschieten, maar laten we ook kijken naar de bedrijven die hard worden getroffen met name de Horeca. Hardwerkende ondernemers die altijd voor ons allen klaarstaan als een goede gastheer/vrouw en daarbij alle moeite doen om ons verblijf in hun horecagelegenheid zo aangenaam mogelijk te maken. Maar ook veel bedrijven buiten de Horeca worden getroffen. Dat is veel meer dan “vervelend en niet leuk”, dat is voor deze mensen een ramp.

  Hopelijk is deze gedeeltelijke lockdown van korte duur en kunnen we elkaar over enkele weken weer ontmoeten of het nu in onze kantine is of een leuke middag/avond bij een van onze horecaondernemers of ergens in het dorp.

  We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en hebben elkaar nu harder nodig dan ooit. Vandaar dan ook mijn oproep, zoals ook te lezen valt op een van onze reclameborden;

  “ Wij kopen bij onze sponsoren, U toch ook !!”

  Voetbalzaken - Jeugd: Rolf Backus

  In de vorige nieuwsbrief keken we vol goede moed vooruit naar een nieuw voetbalseizoen. Na maanden waarin we geen wedstrijden konden spelen, stond iedereen te trappelen om te starten. In het laatste weekend van augustus zijn de boven- en middenbouw teams gestart met de bekercompetitie. De resultaten waren wisselend, waarbij alleen de JO13-1 de volgende ronde bereikt heeft. Helaas is nu niet meer te voorspellen wanneer deze gespeeld kan worden.

  De onderbouw is in het eerste weekend van september gestart met het eerste van 4 blokken in de nieuwe competitie opzet. De spelers hebben er allemaal heel veel plezier in en sinds de start van het seizoen hebben we alweer 10 nieuwe leden mogen verwelkomen. Hier zijn we super blij mee, echter hebben we daardoor bij een aantal teams eigenlijk teveel spelers. Omdat er in de onderbouw gelukkig weinig spelers blessures hebben en alle spelers er eigenlijk altijd zijn, zullen we de komende periode gebruiken om te bekijken of we in een bepaalde leeftijdsgroep een extra team kunnen maken. Uiteraard ontkomen we er dan niet aan om te schuiven met spelers, maar op deze manier kunnen alle spelers maximaal wedstrijden spelen.

  Bij de JO15, JO17 en JO19 hebben we dit seizoen voor het eerst de teams samengesteld op basis van selectietrainingen. Vanwege de leeftijd verdeling hadden we eerder besloten om 2 JO17 teams te maken waardoor we JO19 spelers dispensatie moesten geven en een groot aantal JO15 spelers doorgeschoven hebben naar de JO17. In grote lijnen zijn we tevreden hoe het proces verlopen is en zullen we volgend seizoen weer op deze manier de teams samenstellen. Als het mogelijk is zullen we de selectietraining dan aan het einde van het seizoen houden, waardoor de teams in de voorbereiding al met uiteindelijke spelers kunnen trainen en oefenwedstrijden spelen.

  Bij het schrijven van deze nieuwsbrief hebben we helaas weer een competitie-loos weekend achter de rug. Voorlopig zal dit in ieder geval tot medio november duren. Of en hoe de competitie verder gaat is nu nog niet te zeggen, tot die tijd kunnen we hopelijk doorgaan met trainen. Zodra er nieuws is over trainingen en / of wedstrijden zullen we dit uiteraard zo snel mogelijk delen. Hou hiervoor de site in de gaten.

  Voetbalzaken senioren; Thijs Geenen

  Start competitie

  Het seizoen 20-21 kent nu al een bijzonder verloop door de competitiestop door COVID. Bij aanvang van de competitie waren wij namens de commissie voetbalzaken tevreden over de invulling van de teams qua staf en spelers. Gelukkig hebben wij bij Roggel 1 een nieuwe grensrechter Andre Klompen en bij Roggel 2 hebben wij 2 nieuwe grensrechters namelijk Len Boonen en Bent op het Veld.

  De resultaten zijn tot de coronastop tegenvallend bij onze seniorenelftallen

  A-Selectie:

  Ons 1e elftal heeft een zwakke start van de competitie en staat op dit moment laatste in 4e klasse D.

  Het 2e elftal heeft een zwakke start van de competitie en staat op dit voorlaatste in de 3e klasse E.  

  De lagere elftallen:

  Het 3e elftal staat op de 5e plek in de 5e klasse.

  Het 4e elftal heeft een zwakke start van de competitie en staat op dit voorlaatste in de 6e klasse  

  Het 5e elftal heeft een stabiele start en staat op dit moment 4e in de 6e klasse

  35+ heeft een zwakke start van de competitie en staat laatste in de 1e klasse

  De Dames staan op dit moment op de 10e plek in de 6e klasse.

  Intensievere samenwerking tussen senioren en jeugd van start

  Tijdens onze overlegmomenten met commissie voetbalzaken is één van de speerpunten het verbeteren en continueren van het structureel doorstromen van de jeugd naar de senioren. Vanaf dit seizoen wordt dit structureel toegepast op de volgende wijze. JO-19 spelers die na dit seizoen over gaan naar de senioren en de ambitie hebben om in de selectie te gaan spelen gaan op roulatiebasis mee te trainen met de A-selectie en op zondag worden ze toegevoegd aan de opstelling van Roggel 2. Spelers die niet de ambitie hebben om naar de A-selectie te gaan worden indien nodig toegevoegd aan de diverse teams in B-selectie.

  Een andere actie die is ingezet heeft betrekking op de soepelere doorstroming van de JO-19 spelers naar de senioren. Om dit soepeler te laten verlopen gaan A-selectiespelers op zaterdag op toerbeurt mee met JO-19 team. Zij hebben dan een verbindende functie, spelers leren elkaar beter kennen zodat de drempel richting de senioren of meedoen met de senioren op zondag lager is.

  Financiële zaken; Loek Muijsenberg

  Stand van zaken vacature penningmeester:

  Gezien het brede takenpakket van de penningmeester zullen de taken verdeeld gaan worden over 2 personen. Vanaf november zal Tjarco Valent de penningmeester gaan ondersteunen bij het boeken / de administratie voeren.  Daarnaast hebben we vertrouwen erin dat we op korte termijn de nieuwe penningmeester zullen vinden die dan vanuit het bestuur voorgedragen zal worden tijdens de komende algemene ledenvergadering (ALV) als opvolger van Loek Muijsenberg.

  Incasso contributies:

  Eind oktober zal de contributie geïnd worden via automatische incasso. Het bestuur heeft besloten de contributie voor het seizoen 2020-2021 niet te verhogen, op de geplande en door de ALV van oktober 2019 goedgekeurde verhoging van een aantal jeugdcategorieën na. Deze worden in een aantal jaren (laatste stap seizoen 2021/2022) teruggebracht tot 3 categorieën (conform KNVB indeling) waarbij tussen de categorieën telkens € 15,- verschil zal zitten.

  Onderstaand de tabel met de contributiebedragen van vorig seizoen en het huidige seizoen.

  Categorie     Nieuwe naam Seizoen 2019 -2020 Seizoen 2020 -2021
  t/m 6 jaar (mini) JO6-7   Minipupillen 65 65
  7 en 8 jaar JO8-9   Pupillen 79 80
  9 en 10 jaar JO10-11   79 80
  11 en 12 jaar JO12-13   80 80
  13 en 14 jaar JO14-15   Junioren 88 92
  15 en 16 jaar JO16-17   91 93
  17 en 18 jaar JO18-19   95 95
  Senior leden       120 120
  Niet spelende leden       66 66
  Dames 30+       70 70
  Ondersteunende leden       46 46
  Adm. Kosten nieuw lid       5 5

   

  Bouw afgerond! Stan Vullers en Ruud Houben

  De vorige nieuwsbrief zijn we geëindigd met de vermelding dat we hopelijk in de volgende nieuwsbrief konden melden dat de bouw afgerond is. We hebben goed nieuws, inmiddels is dit project afgerond en zijn de kleedlokalen en het terras in gebruik genomen! We zijn enorm trots op het eindresultaat en kunnen terugkijken op een geslaagd project waarmee S.V. Roggel klaar is voor de toekomst.

  We willen langs deze weg nogmaals aandacht besteden aan de tijd en inzet die alle vrijwilligers de afgelopen maanden (en sommige zelfs jaren!) in dit project gestoken hebben. In het algemeen heeft de samenwerking tussen bestuur, commissies, gemeente, leveranciers en vrijwilligers fantastisch gelopen. We hadden de kleedlokalen en het terras dan ook graag feestelijk geopend met een barbecue waarbij iedereen die een steentje bijgedragen heeft welkom is. De uitnodigingen waren al de deur uit en we hadden al meer dan 80 aanmeldingen ontvangen! Dit toont de betrokkenheid van onze vrijwilligers. Helaas gooiden de coronaperikelen en de daarbij horende maatregelen roet in het eten en hebben we de barbecue uit moeten stellen. Waarbij we nogmaals benadrukken dat dit uitstel en geen afstel is! Wanneer dit op een later moment weer mogelijk is gaan we deze barbecue alsnog organiseren om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet.

  Voor nu is dit het laatste bericht over de bouw. Als de coronamaatregelen dit weer toelaten nodigen we jullie graag uit om alvast een keer een kijkje te nemen op De Mössehook om het eindresultaat te bewonderen.

  Activiteitencommissie: Roel Vossen

  In de vorige nieuwsbrief was te lezen dat de AC op 1 oktober, met de dan geldende coronamaatregelen, zou bekijken welke activiteiten evt. binnen gestelde beperkingen zouden mogen doorgaan. Helaas is inmiddels bekend dat de kantine voorlopig dicht blijft en er zelfs geen toeschouwers meer wenselijk zijn op ons sportpark. Alleen voetballen dus en voorlopig weinig gezellige activiteit er omheen op de Mössehook.

  Met het oog op de activiteiten die nog zouden plaatsvinden betekent dit dat zowel de spellenavond (was beoogd 30 oktober) als de voetbalquiz (was beoogd 27 november) niet doorgaan. Voor beide geldt wel dat we, net als de avond van Zwart & Wit, bekijken of deze alsnog in de tweede seizoenhelft georganiseerd kunnen/mogen worden. Indien strikte maatregelen blijven gelden, wordt overwogen om de voetbalquiz de tweede seizoenshelft evt. online te organiseren.

  Indien er vanuit de leden nog vragen, opmerkingen of ideeën zijn, deel deze dan gerust door te mailen naar activiteiten.svroggel@gmail.com

  Blijf gezond (en verstandig) en dan proosten we hopelijk snel weer!

  Zijn er vragen, suggesties, op- of aanmerkingen voor wat betreft de inhoud van deze nieuwsbrief, dan kunnen deze gericht worden aan voorzitter@svroggel.nl

  Mede namens het bestuur van S.V. Roggel,

  Henny van den Beuken, voorzitter