• Nieuwsbrief Nr 9 - Januari 2021

 • Van de bestuurstafel:

  Dit is de 9e uitgave van onze nieuwsbrief, met actuele zaken vanuit onze vereniging.

  Samen……….een woord met een diepe betekenis, zeker in de tijd waarin we nu leven. Samen werken, samen zorgen, samen leven, samen verdriet delen, samen feesten, samen zingen, samen muziek maken, samen sporten, samen kletsen, samen voetballen, samenzijn !!!

  Maar ook samen werken aan de leefbaarheid van onze dorpsgemeenschap, waaraan ieder van ons een bijdrage kan leveren. Ondernemers en burgers hebben elkaar nodig, verenigingen dragen ook hun steentje bij en overheden faciliteren. Hoe vaak hebben we de laatste tijd gehoord of gelezen;

  -          Samen krijgen we het virus eronder;

  -          Samen letten op elkaar.

  Maar ook een oproep, die bij de SV vaker gehoord wordt; “Wij kopen bij onze sponsoren, U toch ook !!”.

  Daarmee geven wij aan dat ook S.V. Roggel z’n steentje wil bijdragen en een oproep doet om onze lokale ondernemers te steunen. En ook binnen onze club wordt er op vele terreinen samengewerkt, vandaar de spreuk die vaker gehanteerd wordt: “Allein Kènse ’n bietje, same kènne wae hiël väöl“.

  Laat ons dat vasthouden, nu maar zeker ook in de toekomst, zodat we een goede detailhandel en horeca behouden binnen ons dorp, verenigingen die bloeien en met elkaar samenwerken en burgers die bereid zijn daar waar nodig een handje te helpen met als permanent doel; de leefbaarheid van ons dorp Roggel.

  Uit De Oude Doos!! Op onze website staan inmiddels 3 items uit de oude doos met als titel “Memories”. Leuk om te bekijken en te beluisteren in deze donkere dagen. Kijk regelmatig op onze site, daar worden alle actuele zaken aangaande onze club gepubliceerd, want ook al is er geen voetbal, achter de schermen is er veel activiteit.

  Jaarvergadering 2020 staat gepland op maandag 29 maart 2021 om 20.00 uur in de kantine van ons clubgebouw binnen de dan geldende maatregelen. Als er dan nog beperkte mogelijkheden zijn, zullen we toch iedereen in de gelegenheid stellen de vergadering (digitaal) bij te wonen.

  Zoals bekend en al meerdere keren benoemd, gaat Loek Muijsenberg stoppen als penningmeester. Wij zijn op zoek gegaan naar (een) opvolger(s) en hebben inmiddels Tjarco Valent bereid gevonden het administratieve gedeelte voor zijn rekening te nemen. Hij is hiermee inmiddels gestart en wordt door Loek ingewerkt. Robbert Broens zal tijdens de jaarvergadering van maandag 29 maart worden voorgedragen als de nieuwe penningmeester, zodat de taken van Loek in de toekomst worden uitgevoerd in een duo-functie.

  Voetbalzaken - Jeugd: Rolf Backus

  Blijven treuren om zaken die niet (meer) kunnen heeft helemaal geen zin. Daarom in deze nieuwsbrief vanuit de jeugd-commissie alleen zaken die wel doorgaan.

  Vanaf maandag 18 januari zijn de trainingen weer gestart, volgens het gebruikelijke schema. Er zijn een aantal onderbouw-teams die later in januari weer gaan trainen. Kleedlokalen en douches blijven gesloten. Bij slecht weer kunnen de jassen ook onder de overkapping van het materialenhok neergelegd worden. Toeschouwers zijn niet toegestaan bij de trainingen. Impact van de avondklok kan door de trainers met de spelers afgestemd worden, indien noodzakelijk.

  In de onder- en middenbouw heeft Bo Greve, als stageopdracht in het kader van haar studie Sportpedagoog, een onderzoek gedaan naar stimuleren van een positieve ouderbetrokkenheid. Opvallend is dat veel antwoorden wijzen in de richting die aansluit bij het artikel "S.V. Roggel, een hechte voetbalvereniging, geen fitnessclub" uit de nieuwsbrief van januari 2020 en we als vereniging, jeugd-commissie en trainers nog meer moeten “brengen”. Uiteraard willen we zoveel mogelijk leden op een leuke manier binden aan onze vereniging, voor het voetballen van wedstrijden, het meedoen aan activiteiten en/of het doen van vrijwilligerswerk. We staan natuurlijk open voor ideeën en als iemand opbouwend wil meedenken, dan mag dat uiteraard. Graag zelfs, maar "Iets is pas een idee als je ook mee wilt helpen met de uitvoering". Daarom zullen we, nadat de resultaten gedeeld zijn, een aantal zaken oppakken, samen met de ouders die de enquête ingevuld hebben, waarbij we ruimte maken om mee te helpen met de uitvoering. Hierover zullen we in de volgende nieuwsbrief meer informatie geven.

  De hoeveelheid gevonden voorwerpen is groot. In veel gevallen staan er initialen op de kledingstukken. Als je iets mist, neem dan eens een kijkje in de gevonden voorwerpen bak. Deze staat in het eerste lokaal rechts als je via de kantine naar de kleedlokalen gaat. In het artikel op de site staan een aantal foto’s.

  Over een mogelijk hervatten van competities voor de jeugd-teams is op dit moment nog helemaal niets duidelijk. De KNVB streeft ernaar om snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen. Op dit moment zal er voor 9 februari gene duidelijkheid komen.

  Voetbalzaken – senioren: Thijs Geenen

  “Theo Schmitz nieuwe hoofdtrainer SV Roggel Seizoen 2021-2022”

  Het bestuur en de commissie voetbalzaken van S.V. Roggel zijn verheugd te kunnen mededelen dat Theo Schmitz voor het seizoen 2021-2022 de nieuwe hoofdtrainer zal zijn. De commissie voetbalzaken is in de afgelopen periode op zoek gegaan naar een opvolger van Nico van den Brink nadat in goed overleg was besloten om met zowel hoofdtrainer Nico van den Brink als 2e elftaltrainer Huub Hendriks de samenwerking aan het einde van seizoen 2020/2021 te beëindigen.

  Nico van den Brink is momenteel bezig aan zijn 5e seizoen bij S.V. Roggel en heeft hier veel positiefs neergezet. Nico zal zijn trainerscarrière voortzetten bij GONA Koningslust. “Clubman” Huub Hendriks is momenteel bezig aan zijn 3e seizoen en heeft aangegeven te gaan genieten van zijn voetbalpensioen en zijn kleinkinderen. S.V. Roggel en beide trainers hopen dat het voetbalseizoen, in welke vorm dan ook nog hervat zal worden, om de fijne samenwerking tot een goed einde te brengen. Wij bedanken beide trainers voor hun inzet en prestaties de afgelopen seizoenen en wensen hun alle goeds.

  Met Theo Schmitz heeft S.V. Roggel een gedreven trainer gevonden die teamspirit hoog in het vaandel heeft. Theo is een echte verenigingsman met een ruime ervaring en diverse successen bij andere clubs. Theo sluit het huidige seizoen af bij Oranje-Blauw ‘15 in Posterholt. Via deze weg willen we Theo Schmitz van harte welkom heten bij S.V. Roggel. Veel succes en voetbalplezier gewenst!

  Wie treedt er in de voetsporen van Huub? Dit weten wij nog niet! Met dit vertrek is S.V. Roggel uiteraard op zoek naar een ambitieuze trainer, een motivator die het 2e-elftal kan enthousiasmeren en die voldoende oog heeft voor de verenigingscultuur, de inpassing van jeugdspelers en de sportieve prestaties! Herken jij je in dit profiel? Uiteraard mag dit ook een duo zijn. Meld je dan bij één van de commissieleden of via voetbalzaken@svroggel.nl

  Geschetste scenario’s KNVB in het kader van Corona

  Het kabinet heeft aangekondigd dat de huidige lockdown in ieder geval wordt verlengd tot en met 9 februari, blijven de overgebleven twee scenario’s rondom een herstart van de seniorencompetities in het amateurvoetbal allebei nog op tafel liggen.

  Begin december werd duidelijk dat het door de lockdown niet meer haalbaar is om de huidige competities volledig uit te spelen. Hierdoor bleven de volgende twee scenario’s over:

  • De huidige competities opdelen in halve poules waarbij er alsnog een hele competitie wordt gespeeld
  • Het uitspelen van alleen de eerste competitiehelft

  Ondanks de verlenging van de lockdown is het op dit moment nog te vroeg om een definitief besluit te nemen over een van deze scenario’s. Hoewel het er niet gemakkelijker op wordt, blijven beide scenario’s nog steeds realistisch en haalbaar. 

  Met de eerstvolgende persconferentie hopen we van het kabinet meer duidelijkheid te krijgen over eventuele versoepelingen voor de sport. Op basis hiervan zal uiterlijk in de week van 9 februari een besluit worden genomen over de hervatting van de competities.

  Bron:https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/competitiezaken/62318/nog-steeds-twee-scenario%E2%80%99s-voor-herstart-competities

  Houdt voor actuele informatie de website van de KNVB en S.V. Roggel in de gaten.

  Activiteitencommissie: Roel Vossen

  In een tijd waarin het door de corona omstandigheden qua activiteiten zéér rustig is, zijn we inmiddels wel onderweg in het jaar 2021. En dat is niet zomaar een jaar voor S.V. Roggel. 2021 is namelijk het jaar dat onze club van zwart & wit haar 90-jarige bestaan mag vieren, en wel officieel op 6 november. 

  Gaan we dit dan onopgemerkt voorbij laten gaan? NEE, ZEKER NIET!

  Want, zoals te lezen is in het mooie 75-jarig jubileumboek: "het 90-jarige bestaan zal gevierd worden!".

  Wij gaan ervoor zorgen dat dit jubileum, binnen de mogelijkheden, de aandacht krijgt die het verdient.

  Achter de schermen is al gestart met de eerste voorbereidingen. Houdt de website en de socials in de gaten, want wij zullen dit eerste kwartaal al met updates komen. Wordt vervolgd dus....

  Zijn er vragen, suggesties, op- of aanmerkingen voor wat betreft de inhoud van deze nieuwsbrief, dan kunnen deze gericht worden aan voorzitter@svroggel.nl

  Mede namens het bestuur van S.V. Roggel,

  Henny van den Beuken, voorzitter