• Open club Roggel presenteert

 • Beste Leden,

  Achter de schermen zijn de besturen van 8 Roggelse verenigingen nu zo’n 2 jaar bezig onder de noemer  Open Club Roggel.

  Misschien heb je er al van gehoord en misschien weet je al wat dit is, maar voor het geval dit niet is, hoog tijd voor ons om jou te informeren over de ambities van Open Club Roggel. Jij bent lid van minstens één van deze verenigingen en als bestuur vinden we dat je op de hoogte moet zijn van wat Open Club Roggel is.

  Wat is Open Club Roggel?

  Er zijn acht Roggelse verenigingen actief op of bij sportpark De Mössehook, te weten SV Roggel, TV Wimbledonck, HBV Roos in Bloei, KVW Roggel, CV de Sjansemaekers, HBV Ons Genoegen, Schutterij Sint Petrus en Schutterij Sint Paulus. In de afgelopen jaren hebben de besturen van deze verenigingen elkaar opgezocht en de krachten gebundeld richting gemeente Leudal. We zijn als één verenigd blok naar de gemeente gegaan. Onze conclusie is dat dit goed werkt. Zowel verenigingen als gemeente hebben dit als plezierig ervaren, maar bovenal merken we dat het resultaat heeft.

  Maar, wat is dit resultaat dan?

  Ons plan telt 4 fases.

  1. De eerste fase is al gerealiseerd. Dit betrof het afrasteren van het evenemententerrein en het realiseren van een 2-tal doelpakken, waardoor de handboogschutters van Leudal nu veilig en vertrouwd hun sport, ook op de lange afstanden, in de Roggelse buitenlucht kunnen beoefenen.
  2. De tweede fase betreft het bouwen van extra kleedlokalen bij de voetbalclub, het vervangen van 3 verouderde tennisbanen, het vervangen van alle lichtmasten op het sportpark De Mössehook door led-verlichting en het aanleggen van permanente verlichting op het evenemententerrein.
  3. De derde fase is de aanleg van glasvezel naar de clublokalen van de betreffende verenigingen. Dit staat te gebeuren in de loop van dit jaar, zodat we aan het eind van 2019 met z’n allen beschikken over een snelle internetverbinding.
  4. De plannen voor de 4e fase worden binnenkort verder uitgewerkt. Hierin streven we naar onder andere de bouw van een loods voor KVW en De Sjansemaekers.

  Naast deze concrete plannen levert de samenwerking ook een behoorlijke "bijvangst" op. Zo organiseerden de voetbalclub, handboog vereniging Roos in Bloei en de tennisclub samen de EST camping. Deze verenigingen vroegen ook samen glasvezel aan, iets wat waarschijnlijk zonder samenwerking niet was gelukt. Helaas krijgen we niet alles voor elkaar. De plannen voor een permanente schietinrichting voor de schutterijen en de aanleg van een paardrijbak zijn in de ijskast gezet.

  Wat betekent Open Club Roggel voor mij?

  Kort antwoord: Op dit moment merk je nog niet veel van de ontwikkelingen bij Open Club Roggel. Je blijft lekker voetballen, tennissen en/of schieten bij de club waar je nu lid bent. Ook de vastelaovendj en KVW blijven op dezelfde wijze georganiseerd door dezelfde verenigingen en mensen die dit nu doen. De verenigingen blijven zelfstandig functioneren met de eigen besturen die er nu ook zijn.

  Lang antwoord:  In de toekomst merk je het zeker het effect van Open Club Roggel.

  Veel verenigingen zien het aantal leden teruglopen. In de toekomst is het niet meer vanzelfsprekend  dat alle verenigingen die nu in een dorp aanwezig zijn, er dan ook nog zullen zijn. Daar zijn we als inwoners van een dorp zelf ook voor verantwoordelijk. De besturen van de acht verenigingen hebben gemerkt dat in contact zijn met elkaar, elkaar helpen en gezamenlijk plannen ontwikkelen, positief uitpakt. En niet alleen voor de verenigingen, maar ook voor de Roggelse gemeenschap.

  Een bloeiend verenigingsleven zorgt voor leefbaarheid in een dorpskern en andersom. Het prachtige sportpark De Mössehook is een plek die we willen koesteren en waarvoor we willen zorgen dat deze voor de toekomst behouden blijft. Maar dat geldt ook voor voorzieningen buiten het sportpark. Samen kunnen we zorgen voor een leefbare dorpskern en dat ons rijke verenigingsleven blijft bestaan.

  Roggel, leef klein aardig dörpke.

  Hoe Open Club Roggel zich naar de toekomst ontwikkelt is nog onduidelijk.  We hebben ambities maar zijn afhankelijk van vele factoren. Wat wel duidelijk is dat Open Club Roggel open staat voor anderen, ook verenigingen die geen gebruik maken van het sportpark, om zich aan te sluiten. Elkaar helpen, steunen, gebruik maken van elkaars faciliteiten, verbindingen leggen met middenstand en lokale ondernemers, verbinding leggen met organisaties in het sociale domein. Dit is nodig om als dorp een mooie toekomst te hebben en " ‘n leef klein aardig dörpke "  te blijven.

  "Allein kènse ’n bietje, same kènne wae hiël väöl"

  Namens het bestuur,

  S.V. Roggel, TV Wimbledonck, HBS Roos in Bloei, HBV Ons Genoegen, KVW, CV De Sjansemaekers, Schutterij St. Paulus en Schutterij St. Petrus.