• Training EHBsO

 • Er is dit seizoen een EHB(S)O cursus ingekocht. EHB(S)O staat voor: Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen. Deze cursus is geen standaard cursus, maar een maatwerkprogramma dat zich toespitst op relatief veel op het voetbalveld voorkomende ongelukken. Denk hierbij aan verstuikte enkels, verdraaide knieën, maar ook aan botsingen met het hoofd en vingers/arm uit de kom. Het doel van deze cursus is iedere (jeugd)trainer/coach meer handvatten te bieden als er iets gebeurt. Zeker bij een jeugdtraining staat er vaak maar 1 volwassene op het veld die direct moet handelen. Dit is voor iedereen, ongeacht het team je hebt, een interessante en makkelijke manier om als er wat gebeurt ervoor te zorgen dat het zo goed als mogelijk afgehandeld wordt.

  De cursus zal ca. 3 uur duren, waarvan de eerste helft voornamelijk uit theorie bestaat. Na een korte pauze is er ruimte voor vragen/opmerkingen uit de groep, waar dan als groep over gepraat kan worden. Op het einde is er nog de ruimte om laagdrempelige verbanden te leggen, voor degene die hier behoefte aan hebben.

  We hebben 3 data vastliggen, zodat zo veel mogelijk van jullie deel kunnen nemen.
  Woensdag 3 november (18:30-21:30)
  Vrijdag 19 november (18:30-21:30)
  Donderdag 2 december (18:30-21:30)

  Als je aan 1 van deze trainingsavonden deel wilt nemen, stuur dan een mailtje aan jeugd@svroggel.nl.