• Vertrouwenspersoon

  Vertrouwenspersoon en pedagogisch handelen binnen S.V. Roggel

  Een prettige, vertrouwde en veilige sportcultuur is voor iedereen belangrijk. Het is een basisvoorwaarde om met plezier te kunnen sporten.

  Binnen S.V. Roggel willen we zowel aandacht hebben voor de technische en tactische aspecten van sport, maar daarnaast ook voor het sociale aspect.

  Om dit met elkaar te realiseren mag een vertrouwenspersoon binnen de club niet ontbreken, een onafhankelijk persoon waar je ten alle tijde met je vraagstelling, dilemma of probleem terecht kan, die door meewegende factoren niet of moeizaam met een trainer of co√∂rdinator besproken kunnen worden. Een vertrouwenspersoon is onafhankelijk en dat betekent dat zij geen staflid is van het bestuur.  De vertrouwenspersoon luistert naar jouw verhaal. Voor reguliere vragen of opmerkingen omtrent trainingen/wedstrijden en bijeenkomsten is de trainer en/of bestuurslid eerste aanspreekpunt.

  Lisette Gielen zal de rol van vertrouwenspersoon gaan vervullen binnen onze club. Lisette werkt als pedagoog, relatie- en gezinstherapeut in de jeugdhulpverlening en brengt met haar ervaring de gewenste aanvulling.

  Lisette zal voor vragen en/ of problemen zowel beschikbaar zijn voor de sportleden, als voor de trainers binnen de club.

  Mocht je als speler, ouder of trainer iets willen delen, maar doe je dit liever vertrouwelijk met een onafhankelijk persoon, neem dan contact op met Lisette via vertrouwenspersoon@svroggel.nl

  Lisette zal dan contact opnemen en in afstemming een afspraak plannen.