• We gaan weer beginnen - aanvulling jeugd

  • We zijn blij dat we weer wedstrijden kunnen gaan spelen, maar zien toch een aantal uitdagingen op ons af komen.

    We hebben in de jeugd-commissie besoten dat we iedere zaterdag zoveel mogelijk wedstrijden willen laten spelen. Dit kan betekenen dat er regelmatig een beroep op spelers van andere teams gedaan zal worden, zeker als we te maken hebben met situaties waarbij teams te weinig spelers hebben vanwege corona besmettingen. In dit kader doen we ook nogmaals een dringend beroep op alle spelers (en ouders) om voetbal als teamsport te blijven zien en afmeldingen om andere redenen dan overmacht, ziekte of een corona besmetting te voorkomen.

    Vanuit organisatorisch oogpunt hebben we ook besloten om in ieder geval de komende 2 maanden geen teams wedstrijden in Heibloem te laten spelen. Op deze manier denken we eenvoudiger last minute wijzigingen op te kunnen vangen.

    Voor de jeugd geldt dat voor spelers vanaf 13 jaar in de kleedlokalen een mondkapje verplicht is en dat dit ook geldt in de auto naar uitwedstrijden. We gaan ervan uit dat de ouders hierin hun verantwoordelijkheid nemen en hun kind hierop wijzen en zorgen dat de kinderen altijd een mondkapje bij zich hebben en dragen waar dit verplicht is.