• Script editor
    PAS HIER DE OPSTELLINGEN AAN. Open dit widget en pas de twee variabelen bovenin het script aan.

    Upload daarvoor eerst het pdf,
    kopieer de link naar het pdf in script editor
    en vul de datum in tot wanneer deze opstelling zichtbaar moet zijn.